Om Bahro

Tidskriften

Bahro Suryoyo (Syrianska ljuset) som tidskrift grundades av Syrianska Föreningen i Södertälje 1 januari 1979. Efter tre månader överlämnades utgivningsrätten till Syrianska Riksförbundet i Sverige. Syrianska Riksförbundet hade för avsikt att vara ett språkrör för den syrianska (arameiska) folkgruppen, främst i Sverige. Målet var att återspegla och leda det syrianska (arameiska) folkets utveckling i dagens samhälle. Tidningen skulle även vara en plattform för dess medlemmar där politiska och sociala frågor skulle behandlas.

Bahro Suryoyo tog dessutom upp ämnen som kultur, idrott och nyheter om folkgruppen. Tidningen som gavs ut en gång per månad innefattade artiklar och reportage på fem olika språk (arameiska-syrianska, svenska, engelska, turkiska och arabiska).

Webbtidningen

Bahro Suryoyo som webbtidning lanserades den 28 mars 2009. Webbtidningen har till uppgift att bevaka och rapportera händelser som rör den syrianska (arameiska) folkgruppen, både nationellt och internationellt. Bahro.nu är Syrianska Riksförbundets (SRF) samt Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets (SAUF) språkrör i Sverige.