Bahro TV – World Council of Arameans (tidigare Syriac Universal Alliance) i Syrien

World Council of Arameans (då Syriac Universal Alliance) reste 2009 till Syrien för träffa politiker och andra personer i landet. Mor Ignatius Zakka I Iwas (1933-2014) som var Syrisk Ortodoxa kyrkans patriark uttryckte även ett stort stöd för deras arbete för den syrianska (arameiska) folkgruppen vid ett möte under resan.

Del 2: