Syrianska Riksförbundets gamla styrelse blev ny

21 april hade SRF den årliga kongressen i Örebro där nya styrelsen för Syrianska Riksförbundet utsågs. Den befintliga styrelsen fick förnyat förtroende.

Det var under ett kyligt vårväder i Örebro som årskongressen för Syrianska Riksförbundet drog igång den 21 april 2013. Kongressen inleddes med en tyst minut för alla offer under Seyfo 1915.  Behcet Barsom och Habib Dilmac valdes till att leda föreningsrepresentanterna genom dagordningens samtliga punkter. Arzu Alan tillsammans med Fuat Halef valdes till protokolljusterare. Kontaktspråket på mötet var syrianska (arameiska) och svenska som växlades beroende på talare och samtalshumör.

Arzu Alan (före detta ordförande för SRF) och Kenan Anter (nuvarande ordförande för SRF) turades om att ge ett föredrag om verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen från respektive tid när de satt som ordföranden.

Fuat Halef från tv-kanalen Suryoyo Sat informerade om planerna med nya tv-program och gav en ekonomisk redogörelse. Halef Halef gav också sin redovisning från Norsborg Centrum som ägs av bland annat Syrianska Riksförbundet. Årsmötet beslutade om att värdera och analysera Norsborg Centrum ekonomiskt för att sedan fatta ett beslut om att antingen sälja fastigheten eller behålla den. Styrelsen ska presentera resultatet av värderingen och analysen inför nästkommande kongress.

Det gångna verksamhetsåret 2012 beviljades ansvarsfrihet på kongressen och samma sak gällde det för verksamhet- och utvecklingsplanen för 2013-2014 som godkändes. Inför det kommande året kommer arbetet med rättigheter för vårt folk i Mellanöstern, i synnerhet Syrien, att få ett särskilt fokus. SRF ska också se över sin kommunikation, hemsida och media, där man måste bli bättre menar man. Man har även planer på att förstärka insatserna till att få det arameiska språket att överleva i Europa.

På kongressen beviljades också Syrianska Enköping FF:s ansökan om att bli medlem hos SRF. Som ett led i att utveckla SRF och lokalföreningarna diskuterades ett förslag om att bilda en kommitté som besitter kunskaper i att utveckla organisationen.

I en öppen omröstning fick samtliga styrelseledamöter nytt förtroende att leda SRF. Följande blev utfallet av omröstningen:

Kenan Anter (ordförande)
Gabriel Bozyel (vice ordförande)
Atte Agirman (kassör)
Linda Can (sekreterare)
Johannes Soner (vice sekreterare)
Michel Yuksel (ledamot)
Michael Challma (ledamot)
Emanuel Barhaido (ledamot)
Mushe Barorom (supleant)
Aziz Genc (lekmannarevisor)