Syrisk Ortodoxa kyrkans patriark åter i Sverige

Den 22 maj 2015 inledde Syrisk Ortodoxa kyrkans patriark Mor Ignatius Aphrem II sitt Sverigebesök och reste hem i Juni. De senaste dagarna har han återigen spenderat på svensk mark.

Mor Ignatius Aphrem II möttes av tusentals runt om i landet under sitt första patriarkaliska besök tidigare i år. Förutom att träffa de många medlemmarna i kyrkan i Sverige så mötte han bland andra statsministern, utrikesministern och kungaparet.

Under sitt senaste besök har patriarken invigt och välsignat två nya Syrisk Ortodoxa kyrkor i Flemingsberg och Göteborg. Ett annat besök som kan vara av intresse för de Syrisk Ortodoxa kristna är patriarkens besök till Sankt Ignatios Andliga Akademi, för det officiella inrättandet av Syrisk Ortodoxa seminariet och undertecknandet av dess stadgar.

Majoriteten av världens syrianer (araméer) tillhör den den Syrisk Ortodoxa kyrkan som räknas som en av de absolut äldsta inom kristendomen. Gudstjänsterna hålls fortfarande på det arameiska språket, som Jesus Kristus talade.