Minnesmonument för Seyfo visar världen att det syrianska folket återupplivats

Bahro Suryoyo har tidigare skrivit om att ett minnesmonument för folkmordet i osmanska riket 1915 kallat Seyfo skulle resas på Place Kardinal Mercier i Bryssel. Igår ägde invigningsceremonin rum där över 1000 personer närvarade.

Det var ett historiskt ögonblick för det syrianska (arameiska) folket när ännu ett minnesmonument för folkgruppens martyrer restes i Bryssel, Belgien. Bakom initiativet som har fullt stöd av den lokala kommunen står det Arameiska Riksförbundet i Belgien i samarbete med föreningen BS Jette, och rådet för den Syrisk Ortodoxa kyrkan i Belgien och Frankrike.

En av talarna under invigningen var stadens borgmästare Jetse Hervé Doyen som tog ställning för att historian är fakta och ingen åsikt:

”Det finns ett ord för detta: folkmord. Denna tragedi är än idag ett öppet sår på grund av att en stats intressen saknar reson och mänsklighet.”, sade Doyen.

Arameiska Riksförbundet i Belgien är likt de andra syrianska (arameiska) riksförbunden i världen medlemsorganisationer i World Council of Arameans (WCA) och på plats fanns företrädare för flera av dessa förbund. Johny Messo som är president för WCA närvarade även han och höll ett tal. I talet nämnde han hur folkmordet inte enbart är det förflutna utan även nutid och framtid för en nation som var nära att utrotas, men som stod emot svärden och överlevde:

”Vi kallar det för svärdets år för att vi mördades av svärd och gevär, medan det enda vapen vi hade mot detta var vårt hopp och tilltro till gud. På grund av det har vi som en nation och folkgrupp kunnat återupplivas som en Fenix från aska, och med detta monument är vi här för att visa världen att vi har återuppstått från den askan.”