Framgångsrika dagar i FN för WCA

WCA:s huvuddelegat till FN Sarah Bakir

World Council of Arameans (WCA) spenderade under förra veckan återigen tid i FN i Genève och man var ännu en gång det första NGO som fick tala efter medlemsstaterna. Utöver sina anföranden knöts viktiga kontakter i rådet med länderna i rådet för mänskliga rättigheter i samband med den interaktiva dialogen med den tillsatta utredningskommissionen om Syrien. 

Försvinnandet av Syriens utsatta minoriteter, och därmed den pluralistiska karaktären av det syriska samhället har av allt fler medlemsstater i FN lyfts upp som oroväckande. WCA betonade i sitt anförande att olikt andra större grupper i Syrien får (syrianerna) araméerna inget stöd, beskydd eller ekonomisk sponsring i kampen för deras existentiella överlevnad i hemlandet. Ingen humanitär hjälp från varken FN eller EU har nått Syriens inhemska (syrianer) araméer. WCA krävde därför politiskt, humanitärt och ytterligare former av stöd för den hotade folkgruppen de representerar.

Under tisdagens sammanförande i FN riktades fokus på just ursprungsbefolkningar. WCA betonade återigen vikten av stöd för den syrianska (arameiska) befolkningen och bad FN:s medlemsstater om hjälp att säkerställa dess existens, genom att tillskriva en särskild fond för hotade ursprungsbefolkningar i Mellanöstern. Detta skulle även bidra till att det arameiska språket och den arameiska identiteten räddas. WCA uppmanade dessutom alla stater, specifikt muslimska nationer, ledare och organisationer att skydda det arameiska folket och dess kulturella arv, i enighet med koranens budskap (5:32) som lär att om ett liv räddas är det som om hela mänskligheten räddas. Detta för att uppmärksamma att samma nationer utan sympati eller samvete står passiva som åskådare till utrensningen på de kristna syrianerna (araméerna).

Sarah Bakir från Nederländerna som är huvuddelegat till FN i Geneve talade å WCA:s vägnar och blev assisterad av Nathalie Korkis från Sverige, som är delegat till FN i Geneve och även ledamot i Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets (SAUF:s) styrelse.

UN

– Jag anser att dagarna i FN har varit väldigt lyckade. Våra anföranden hade tydliga budskap, och dessutom etablerades värdefulla kontakter med representanter från olika stater. Förhoppningarna och målet är att förrätta goda kontakter för framtida samarbeten,  Sammanfattar Nathalie Korkis vistelsen i Schweiz

I samtalet råder det heller ingen tvivel om vad Nathalie anser vara bland det viktigaste i arbetet för det arameiska folkets överlevnad i världen:

– WCA försöker ständigt utvidga sitt nätverk och etablerar kontinuerligt nya kontakter både med statsrepresentanter och olika organisationer. På detta sätt kan WCA gå samman med andra parter, med liknande agenda, och på så sätt stärks det arameiska folkets röst framför världssamfundet. Arbetets vikt går inte att jämföra med vad någon annan organisation gör för vår folkgrupp, Sade Nathalie.