Villkor för kommentarer

Var med och skapa Sveriges mest engagerande mötesplats för dig som är intresserad av syrianska (arameiska) frågor. Vi litar på att du håller en saklig ton och visar respekt för andra som deltar i diskussionen. Självklart skriver vi inte hatiska kommentarer på Bahro och lika självklart står vi uppför vår åsikt.

Varje inlägg bedöms separat. Här följer exempel på sådant vi inte vill ha på bahro.nu:

Ryktesspridning, kränkande inlägg eller personliga angrepp, pornografiska, rasistiska eller sexistiska inlägg, hot eller trakasserier, uppgifter om etnisk grupp om det saknar betydelse. Vi vill inte ha inlägg med alltför grovt språk, nonsensinnehåll eller hela meningar skrivna med versaler (stora bokstäver).

Bahro har inget juridiskt utgivaransvar för dina kommentarer. Du är alltid personligt ansvarig för innehållet
i din kommentar.