Syrisk Ortodoxa kyrkans heliga synod har beslutat om biskopars framtid

Tisdagen den 14 mars inledde den Syrisk Ortodoxa Patriarken Mor Ignatius Aphrem II, ett möte för sin kyrkas heliga synod. Där togs beslut kring framtiden för de sex biskopar som utan ströd krävt patriarkens avgång. 

Den heliga synoden samlades för att diskutera den situation som uppstod med de sex biskoparna Matta Roham, Severius Melke Mourad, Augin Kaplan, Bartholomeus Nathanael, Malatius Melke och  Hazail Saume. Det som hände var att de sex biskoparna öppet kritiserade och begärde patriarkens avgång. Istället fick patriarken då ett mycket stort stöd från alla andra biskopar, kyrkans medlemmar och syrianska (arameiska) organisationer i världen

Beslutet som har kommunicerats ut från det Syrisk Ortodoxa patriarkatet om de sex biskoparnas framtid kan läsas i dess engelska originalform i galleriet ängst ner på sidan, men sammanfattningsvis så kan man läsa att den heliga synoden har bestämt att stänga av biskoparna Matta Roham och Hazail Suomi från alla prästerliga tjänster. Detta medan de resterande fyra Biskoparna har fram till den 30 april att underteckna en skriftliga ursäkt som synoden i sådant fall kommer att acceptera.

Avstår de däremot från att underteckna det nämnda brevet så ges patriarken full befogenhet att vidta de åtgärder som han finner lämpligast kring deras framtid.