Bahro TV – Sex rekommendationer från WCA till Turkiet i FN

Turkiets inhemska syrianska (arameiska) befolkning är på väg att försvinna helt från landet. I fredags tog World Council of Arameans (syriacs) möjligheten att än en gång understryka allvaret i folkgruppens situation under FN:s råd för mänskliga rättigheters granskning av Turkiet.

WCA var en av ca 10 organisationer som utöver medlemsstaterna fick uttrycka sina konstruktiva rekommendationer till den turkiska regeringen, vilka syftar till att säkerställa implementeringen av minoritetsrättigheter i enlighet med internationell rätt.

Här nedan följer WCA:s president Johny Messos fullständiga anförande översatt till svenska med de sex rekommendationerna riktade mot den turkiska regeringen:

Tack så mycket, herr talman.

Vi välkomnar Turkiets framstående delegation, dess erkännande av betydelsen av denna återkommande utvärdering och dess acceptans av rapportens rekommendationer gällande mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, anti-diskriminerande åtgärder samt lagstiftning för att säkerställa jämlikhet för alla medborgare som försöker integreras i det turkiska samhället.

Samtidigt vill vi betona att den turkiska staten kan och bör göra mycket mer gällande mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter.

I synnerhet med respekt för den inhemska arameiska (även känd som syrianska) befolkningen som kämpar för att överleva i sitt urgamla hemland i sydöstra Turkiet, men vars svåra situation och kamp tyvärr inte omfattats av granskningsrapporten.

Även om rapporten inte uppmanar Turkiet att ta det arameiska fallet i beaktning, vill vårt NGO i egenskap av det arameiska folkets röst uppmana den Turkiska staten att överväga dessa 6 rekommendationer:

– Att officiellt erkänna det arameiska folket och bevilja dem juridisk ställning;
– Att acceptera sitt ansvar för att återställa, bevara, utveckla och främja det utrotningshotade arameiska kulturarvet i sydöstra Turkiet;
– Att stoppa den pågående exproprieringen av fastigheter och enorma landområden som historiskt och juridiskt sett tillhör araméerna, greker och armenier;
– Att ta historiska steg i finansieringen av skolor med undervisning i det arameiska språket, att utbilda lärare i detta språk och förbereda läroböcker och material för användning i dessa skolor;
– Att investera i den sydöstra regionen för att förbättra säkerhet, infrastruktur, sysselsättningen och bekvämligheter för tilltalande livsförhållanden i området;
– Att säkerställa att sydöstra Turkiet fortsättningsvis är befolkat av dess ursprungliga invånare och att åtgärder vidtas för att öka den nuvarande arameiska befolkningen på 3000 själar som, återigen, kämpar för överlevnad och en ljusare framtid i Tur-Abdin.

Eftersom de återstående araméerna i sydöstra Turkiet fortsätter sin kamp för överlevnad i sitt hemland, ser de med spänning fram emot att inleda en konstruktiv dialog med den turkiska regeringen angående kritiska frågor som måste lösas av både den Turkiska staten och det internationella samfundet.

Tack, herr talman.