Patriarken för den Kaldeiska kyrkan Louis Raphael I Sako, har i ett brev på patriarkatets hemsida ifrågasatt hur konstitutionsförslaget för den kurdiska regionen har benämnt områdets folkgrupper. I texten föreslår han att syrianer, kaldéer och assyrier ska samlas under benämningen araméer.

Patriark Louis Raphael I Sako som i mars fick föra de kristna minoriteterna i Mellanösterns talan inför FN:s säkerhetsråd har varit patriark för kyrkan sedan 2013. Hans föregångare Emmanuel III Delly sade under sin tid som patriark att dagens syrianska, kaldeiska och assyriska folk är ett folk känt som araméer. Patriark Louis Raphael I Sako visar även han sin ståndpunkt när han skriver att det arameiska namnet är vetenskapligt korrekt.

Patriarkens brev går att läsa på svenska här nedan:

Baserat på konstitutionsförslaget för den kurdiska regionen, som kommer att läggas fram inom kort till det regionala parlamentet för godkännande, så är det sammansatta namnet [dvs. kaldéer syrianer assyrier] en kontroversiell fråga.

I utkastet står det: ”Folket i den kurdiska regionen består av kurder, turkmener, araber, kaldéer syrianer assyrier [al-Kildaan as-Siryaan al-Ashuriyin], armenier och andra som är medborgare i den kurdiska regionen” (kapitel I. kärnprinciper, artikel 5).

louis-sako-article
Den ursprungliga texten på arabiska.

Detta moderna namn är historiskt felaktigt och det representerar inte vår identitet. För jag kan inte säga att jag är en kaldé – syrian – assyrier?

Därför, vill jag med all kärlek och iver föreslå att anta någon av dessa beteckningar eller annan rimlig benämning som skulle föreslås av någon annan och som kan bevara vår enighet.

1. Namnen som de nämns i den federala konstitutionen: Att lägga till ett kommatecken mellan de tre namnen, så att det står ”består av … kaldéer, och syrianer, och assyrier.

2. Araméerna: Bestående av kaldéer, syrianer och assyrier. Detta är ett vetenskapligt korrekt namn med geografiska och språkliga rötter!

3. Suraya: Bestående av kaldéer, syrianer och assyrier. Detta är ett populärt namn som används av folket själva som benämning på deras eget arameiska språk.

Detta förslag är för diskussion, som syftar till att komma överens om ett namn som accepteras av alla.

Patriark Louis Sako

World Council of Arameans president Johny Messo uttalade sig positivt till patriarkens förslag om att enas under det arameiska namnet. Han menar att det är det enda namnet som går att berättiga historiskt och akademiskt, samt tilltalar andra arameisktalande kristna som maroniter och melkiter.