Patriark Mor Ignatius Aphrem II mottagen av tusentals

Bilden är från Patriark Ignatius Aphrem II första besök till Sverige

Patriark Mor Ignatius Aphrem II anlände sent på fredag natt till Arlanda och möttes av Sveriges ärkebiskopar Mor Julius Abdullahad Gallo Shabo och Mor Dioscoros Benjamin Atas, tillsammans med präster och lekmän från den kommitté som är ansvariga för det första apostoliska besöket till Sverige sedan 1987.

Patriarkens besök kommer bland annat att innehålla en audiens på Kungliga slottet där patriarken kommer att träffa kungen och drottningen av Sverige samt ett möte med Sveriges statsminister och utrikesminister. Men de första dagarna har spenderats i Södertälje.

Under gårdagen samlades tusentals syrisk-ortodoxa syrianer (araméer) och fyllde gatorna på vägen till S:t Afrem katedralen i Södertälje för att hälsa patriarken välkommen till Sverige. Det var en glädjerik stämning när män, kvinnor och barn i alla åldrar och jublade under hans ankomst och 200 syrianska (arameiska) scouter välkomnade honom med trumpeter.

I katedralen välkomnades HH av Mar Dioscoros Benjamin Atas,  ärkebiskop och patriarkalisk ställföreträdare i Sverige, och ärkebiskop Mar Titus Boulus Tuza från Brasilien,

Inne i kyrkan bad de vid Mar Cyril Yakub av Iwardos grav och efter bönerna invigdes platsen för det framtida minnesmonumentet som ska resas för att hedra det syrianska (arameiska) folkmordet Seyfos martyrer. Patriarken talade till folket om hur viktigt arbete kyrkan har framför sig med folkmordsfrågan och hur viktig frågan är för folket.

Dioscoros Benjamin Atas och World Council of Arameans (WCA) president Johny Messo talade också till folkmassan. De båda talade om hur Patriarken är en stark röst i Mellanöstern och berömde hans arbete för det syrianska (arameiska) folket i sina välkomnande tal. Senare under kvällen hölls en välkomstmiddag där patriarken tillsammans med de inbjudna gästerna samlades för att avsluta dagen tillsammans.

Patriark Ignatius Aphrem Karim II höll söndagsgudstjänsten i S:t Jacob av Nsibins katedral i Södertälje där många samlats även där. Många har med spänning sett fram emot att träffa honom och så fick även media tillfället att göra vid en presskonferens.

Under morgondagen har patriarken att besöka Södertälje stadshus och S:t Petrus Syrisk ortodoxa kyrka i Hallonbergen i Stockholm.