Starkt stöd och förtroende för patriarken

Syrisk-ortodoxa kyrkans patriark Ignatius Aphrem II.

Sex Syrisk Ortodoxa biskopar kritiserade öppet sin patriark Ignatius Aphrem II under förra veckan i ett brev där de menar att han begått allvarliga fel. Det har i vissa medier som t.ex SVT, skrivits om att två läger har bildats och att en stor konflikt riskerar att skapa splittring. Ser man till det syrianska (arameiska) folkets röster, brev från kyrkans heliga synod och uttalanden från för folket viktiga organistioner så går det att tolka annorlunda.

När det första brevet publicerades så uppstod en oviss situation då man inte riktigt visste skalan av det stöd och legitimitet som biskoparna hade i sin kritik, och tankar om rädsla för splittring och oro för kyrkans framtid spreds snabbt på sociala medier.

Den heliga synoden svarade sedan de sex biskoparna i ett brev där de bland annat uppmuntrade de att be om ursäkt för sina handlingar och uttryckte sitt fulla stöd för patriarken. De sex biskoparna (biskop Matta Rohum, biskop Severius Melke Mourad, biskop Augin Kaplan, biskop Bartholomeus Nathanael, biskop Malatius Melke och biskop Hazail Saume) har nu skrivit ett brev till patriarken där de ber om ursäkt för hur de har yttrat sig i sitt första brev.

Utöver den heliga synodens svar så uttryckte församlingar, stift och förbund runt om i världen sitt fulla stöd för patriark Ignatius Aphrem II och till och med syrianska (arameiska) folkets högsta profana organisation World council of arameans (WCA) har öppet uttryckt sina sympatier. Inte minst så har man på sociala medier kunnat se ett överväldigande stöd från Syrisk Ortodoxa kristna som ber för fred för sin kyrka med förtroende för sin patriark.

Det har därför också skapat stor irritation bland folket när mediakällor förstorar det stöd som de sex biskoparna har genom att få det att framstå som en maktkamp med två stora läger, när det i själva verket är 6 nu väldigt kritiserade biskopar utan något synligt stöd som är ensamma i sin kritik. Särskilt efter att flera av de sex biskoparna rest till Södertälje för att vinna stöd, utan resultat.

Oron som skapats till stor del genom en snedvriden bevakning av situationen är inte något som bör representera den kyrka som är så oerhört viktig för miljontals syrianer (araméer). Utav det som vi på Bahro Suryoyo har sett, hört och förstått av situationen från kyrkans medlemmar och förbunden så bör denna incident representeras av stolthet.

Det överväldigande stödet för patriark Ignatius Aphrem II visar nämligen hur kyrkans medlemmar känner för sin kyrka och sluter upp med största styrka bakom han som leder den. Istället för att enbart rapportera och beskriva teorier om potentiell oenighet för att skapa ett nyhetsvärde utan grund, så väljer vi därför att lyfta upp och påpeka den enighet som faktiskt är verklig.