I Gronau som ligger i västra Tyskland invigdes under förra veckan ett minnesmonument för att hedra de som föll offer för 1915 års folkmord i Osmanska riket. Bakom initiativet ligger de arameiska riksförbunden i Nederländerna och Tyskland tillsammans med de Syrisk Ortodoxa kyrkorna i länderna.

Utanför St Jesaja Syrisk Ortodoxa kyrka i Gronau samlades människor i alla åldrar för att se det nya monumentet och hedra de syrianska (arameiska) martyrerna som mördades. De arameiska riksförbunden i Nederländerna och Tyskland bjöd tillsammans med ländernas Syrisk Ortodoxa biskopar in Gronaus borgmästare och Dr. Zeki Yalcin från Sverige, där den sistnämnda föreläste om folkmordet. World Council of Arameans (WCA:s) president Johny Messo närvarade även han och nedanstående stycken är översatta från hans invigningstal:

”Vi har samlats här för att minnas och hedra de som föll offer för folkmordet för 100 år sedan, men folkmordet fick inte ett slut 1915. Det har fortsuttit ända till denna dag.”

”Vi får aldrig glömma att vi för 100 år sedan nästan utrotades från denna jord. Tittar vi dock 100 år senare så ser vi återuplivandet av ett antikt bibliskt folk som talar det arameiska språk som Jesus talade. Detta är något att minnas och föra vidare till kommande generationer.”

På monumentet står det på tyska och arameiska hur man evigt ska minnas de 500 000 araméer som mördades under folkmordet i Osmanska riket.