FN-förbundet diskuterade Syrien och Irak med syrianer (araméer) i Norrköping, som arrangerar en gala till förmån för de drabbade

Ordförande för FN-förbundet och kommunstyrelsens ordförande träffade under tisdagen ett tiotal representanter för församlingar i Norrköping för att diskutera oroligheterna i Syrien och Irak.

FN:s förbundsordförande Aleksander Gabelic och kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist samlades i syrianska (arameiska) föreningens lokal i Brånnestad tillsammans med representanter för församlingarna i staden för att diskutera storpolitik. FN-förbundet som verkar för fred, utveckling och mänskliga rättigheter tillsammans med 90-tal riksförbund bildar basen i FN-förbundet.

På mötet diskuterades det hur omvärlden behöver agera för att stoppa terroristgruppen Islamistiska Staten (IS) som mördar syrianer (araméer) och andra minoriteter. Det var en av frågorna som lyftes fram av representanterna som är en röst för ett stort antal syrianska (arameiska) familjer i Norrköping som har sina rötter i Irak och Syrien.

”Det är bara USA som har kapacitet”, sa Alexander Gabelic som påpekade att det måste till en samordnad aktion inom ramen för FN-ledda styrkor.

”FN-förbundet har i två och ett halvt år påtalat behovet av internationellt agerande i området. Jag tycker EU har en stor roll i det här, men i London tycker man en sak och i Berlin en annan”, sade han vidare.

”Varför ser västländerna på när de här länderna blir tömda på kristna? Hur kan hela världen blunda i väntan på lösningen?”, undrade en kvinna som närvarade på mötet och som kände alldeles särskilt för kvinnors utsatta situation i det kaos som uppstått.

Norrköpings syrianer (araméer) vill fortsätta att uppmärksamma situationen i Syrien och Irak med en stödgala som äger rum 31 augusti, där man konkret samlar in pengar för att hjälpa de drabbade i dessa länder. Den största artisten som dyker upp på scenen och ger sitt stöd till dessa är Carola Häggkvist.

”Det blir ett fullspäckat program med artister och politiker på scenen och vi hoppas att så många som möjligt dyker upp. Entrén och all försäljning går till vår insamling för de drabbade i dessa länder”, säger Georgis Touma som är en av initiativtagarna till stödgalan.