Juridikspalten med Elisabeth Massi Fritz – om att filma eller spela in samtal

Elisabeth Massi Fritz och Martin Soner.

Frågor om huruvida det är lagligt att spela in telefonsamtal och filma någon utan tillåtelse.

Får man spela in telefonsamtal i hemlighet?
Man får spela in telefonsamtal i hemlighet så länge som man själv är delaktig i samtalet. Däremot får man inte spela in ett samtal mellan andra personer där allmänheten inte har tillträde eller en plats där man obehörigen har berett sig tillträde. Gör man detta kan man dömas till olovlig avlyssning som kan straffas med böter eller fängelse i högst två år.

Får man filma någon annan med mobilen utan att ha fått tillåtelse?
Det är i allmänhet tillåtet att filma någon utan att först erhålla deras tillåtelse. Det är dock inte tillåtet att utsätta någon för ”kränkande fotografering”. Fotografering och filmning bedöms vara kränkande om den sker i hemlighet av någon som befinner sig i en bostad eller på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme.

Om man utsätter en annan person för kränkande fotografering kan detta innebära en påföljd om böter eller fängelse i högst två år. Agerandet kan dock undgå straffansvar om detta med hänsyn till syftet och omständigheterna i övrigt är försvarligt. Exempel på situationer där ett försvarligt syfte kan föreligga är filmning i syfte att dokumentera ett pågående brott eller att filmningen sker som ett led i en nyhetsrapportering som är ägnad att belysa missförhållanden i samhället.

Elisabeth Massi Fritz, Advokat
Martin Soner, LLB, Lawyer of the Supreme Court of Queensland