Juridikspalten med Elisabeth Massi Fritz – om att hålla fast inbrottstjuvar

Elisabeth Massi Fritz och Martin Soner.

Får man hålla fast en inbrottstjuv? Var går gränsen?

När en person begår ett brott och påträffas på bar gärning eller försöker fly platsen har man rätt att gripa personen för att skyndsamt överlämna personen till polis. Detta kallas för ett envarsgripande och är en rätt som alla personer har alldeles oavsett och det är dig som brottet riktar sig mot.

Rätten att ingripa är dock begränsad på flera olika sätt. Envarsgripanden får enbart ske vid brott gärningar som kan föranleda en fängelsepåföljd, däribland inbrott. Våldet som får tillgripas måste också vara proportionerligt. Med andra ord får man inte använda mer våld än nödvändigt för att uppnå syftet.  Vidare måste gripande ske i direkt anslutning till att personen begår brottet eller flyr brottsplatsen. Det finns ingen exakt tidsgräns då rätten att gripa upphör utan det viktiga tycks vara att det ska vara uteslutet att personen som grips är fel person.

Om man går över gränsen för ett lovligt envarsgripande har den personen som utsätts för envarsgripandet en nödvärnsrätt, dvs. en rätt att försvara sig. Går man över gränsen kan man dessutom dömas för brott, till exempel misshandel eller olaga frihetsberövande.

Elisabeth Massi Fritz, Advokat
Martin Soner, LLB, Lawyer of the Supreme Court of Queensland

————————————-
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Postadress: Box 19579, 104 32 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 73-75, Stockholm,
Lunagallerian 1 (2 tr), Södertälje (Vägbeskrivning: Gå in i huvudentrén, första dörren till vänster, bredvid Apoteket, mittemot Clas Ohlson)
Tel: 08-21 15 60, jour: 070-8670724 eller 073-5235777
Fax: 08-20 44 50
E-post: info@advokatfritz.com
www.advokatfritz.com

Om du har några juridiska frågor inom framförallt brottsmålsområdet är du välkommen att mejla till oss på redaktionen@bahro.nu