Juridikspalten med Elisabeth Massi Fritz – om preskriptionstid

Elisabeth Massi Fritz och Martin Soner.

Hur långt efter det att brottet begåtts kan man anmäla det till polisen? Skiljer det sig vilket brott det handlar om? Bedöms anmälan på samma sätt även om det inte anmälts kort tid efter brottet?

Efter att ett brott har begåtts finns det rent formellt ingen tidsgräns inom vilken man måste göra anmälan till polisen. I praktiken har dock reglerna om åtalspreskription en begränsande effekt. Enligt dessa regler kan nämligen inte domstolen döma någon för ett brott om preskription har inträtt. Detta sker när en i lagen bestämd tid har passerat utan att gärningsmannen har häktats eller tagit del av åtalet för brottet.

Hur lång tid som måste passera innan brottet preskriberas styrs av straffskalan för det aktuella brottet. Detta kan enklast beskrivas med ett exempel. Antag att en misshandel av normalgraden har begåtts den 1 januari 2013. Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken är det svåraste straffet för misshandel fängelse i två år. Enligt preskriptionsreglerna, som återfinns i brottsbalken 35:e kapitel, är preskriptionstiden fem år för brott där det svåraste straffet är över ett års fängelse men inte över två års fängelse. Brottet i vårt exempel kommer alltså att preskriberas den 1 januari 2018.

Lagstiftaren har dock bedömt vissa brott så allvarliga att preskription aldrig inträder för dessa brott. Exempel på dessa brott är mord, dråp, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott.

När det gäller sexualbrott mot barn innehåller lagen en specialregel som gör att preskriptionstiden börjar räknas från att brottsoffret fyller 18 år. Anledningen till denna regel är att det är vanligt att offer för sexualbrott först i vuxen ålder berättar om vad de har utsatts för.

Trots att det för många brott är möjligt att vänta i flera år innan man anmäler ett brott är det mycket angeläget att anmälan görs så snart som möjligt efter brottet har begåtts. Den främsta anledningen till detta är att brottet oftast är svårare att bevisa desto längre tiden passerar. Teknisk bevisning kan gå förlorad genom att spår inte säkras i tid. Tiden påverkar naturligtvis även möjligheten för vittnen att minnas det som inträffat.

Elisabeth Massi Fritz, Advokat
Martin Soner, LLB, Lawyer of the Supreme Court of Queensland

————————————-
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Postadress: Box 19579, 104 32 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 73-75, Stockholm,
Lunagallerian 1 (2 tr), Södertälje (Vägbeskrivning: Gå in i huvudentrén, första dörren till vänster, bredvid Apoteket, mittemot Clas Ohlson)
Tel: 08-21 15 60 , jour: 070-8670724 eller 073-5235777
Fax: 08-20 44 50
E-post: info@advokatfritz.com
www.advokatfritz.com

Om du har några juridiska frågor inom framförallt brottsmålsområdet är du välkommen att mejla till oss redaktionen@bahro.nu