Ban Ki-Moon tog emot brev som berör Mellanösterns syrianer

Europaparlamentariker Lars Adaktusson (KD)

Ett 20-tal Europaparlamentariker, däribland Lars Adaktusson (KD), kräver i ett brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att FN ska agera för utsatta kristna i Mellanöstern. I brevet nämns ett konkret förslag som berör områdets syrianer (araméer).

Europaparlamentarikern Lars Adaktusson beskriver hur de kristnas lidande i Mellanöstern har blivit uppenbart för allt fler, och att han tillsammans med ledamöter från olika partigrupper nyligen deltog vid starten av ”Europaparlamentets arbetsgrupp för kristna i Mellanöstern”.

Ett av gruppens första beslut var att adressera FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon vid hans besök i Europaparlamentet den 27 maj. I ett brev som Adaktusson och 20 andra ledamöter överlämnade framförde de att vad som sker i Mellanöstern är brott mot mänskligheten. Ledamöterna förklarade att världen förväntar sig konkret handling från FN och i synnerhet säkerhetsrådet i form av en resolution rörande förföljelsen av kristna i Mellanöstern. Som en konkret åtgärd lyfter gruppen fram ett upprättande av en fredad zon på Nineveh-slätten i norra Irak, vilken skulle skydda syrianer (araméer) och andra kristna minoriteter i området.

Enligt Adaktusson diskuterar arbetsgruppen även möjligheten att få igenom ett budgettillägg i EU-budgeten för 2016 till stöd för insatser mot religiös förföljelse och att att upprätta en stiftelse för kristna i Mellanöstern. Den kristdemokratiske Europaparlamentarikern ser positivt på arbetet i gruppen hittills med det viktiga målet att aktivt arbeta för att förhindra den etnoreligiösa rensning som pågår.