Debatt: Vår väg in i FN är genom WCA, inte Facebook

Det syrianska (arameiska) folket har engagerat sig något oerhört för Syrien och Irak. Det är dock av stor vikt att folket lägger störst fokus på att stötta WCA som redan har kanaler in i FN:s säkerhetsråd.

Man har idag kunnat läsa på Bahro om hur WCA (World Council of Arameans, tidgare kallat Syriac Universal Alliance) genom ett brev till FN ställde krav till FN:s säkerhetsråd inför deras sammanträde under gårdagen. WCA som genom sin rådgivande status i FN är vårt folks enda röst direkt in i det politiska beslutsfattandet. Frågan vi bör ställa oss är om vårt folk verkligen stödjer WCA:s arbete tillräckligt?

Som syrianer (araméer) så talar vi ofta om värdet av att engagera sig för frågor som berör det syrianska (arameiska) folket, men när vi verkligen gör det, får vi då det stöd och de resurser som vi behöver för att kunna utföra det arbete som krävs? Vi har under flera års tid nu kunnat följa den konflikt i Syrien som har skördat så många offer så att vi har börjat tappa fattningen. När det nu har dagats upp en närmast omänsklig situation i Irak som om möjligt är värre än den som genomlidits i Syrien, så är vi i större behov än någonsin av en auktoritet som har rätten att föra vårt folks talan i det internationella samfundet.

WCA är just detta. Vi har sedan krigets begynnelse i Syrien kunnat se hur WCA har representerat det syrianska (arameiska) folket i FN och sammanställt rapporter som bland annat regeringen i Sverige har tagit del av för att få en uppfattning om vårt folks situation. Vi har nu i samband med den rådande situationen i Irak kunnat se hur det i frågor som dessa har skapats en enighet bland vårt folk att gemensamt agera på det sätt som varje individ efter sin egen förmåga kan förmå. Bland annat genom alla lokala och nationella demonstrationer, men framför allt genom sociala medier.

Det finns grupper och sidor i sociala medier som samlat en stor skara anhängare bland folket och det är glädjande att se den enighet och den drivkraft som detta fört med sig. Hur fint och viktigt det än är att synas och uppmärksamma det oerhörda lidandet i Syrien och Irak, så måste vi också fråga oss vilken väg som vi behöver gå för att vara handlingskraftiga. Igår kunde vi i Sveriges radio höra utrikesminister Carl Bildt efterlängtat tala om frågan i person. Där kunde vi höra hur utrikesministern sa följande ord: ”i den värld som vi lever idag så är det FN:s säkerhetsråd som kan agera”. Hur frustrerad och besviken jag än må vara över Bildt och världssamfundets passivitet, så har han rätt i det han säger. Som statsvetare så känner jag till FN:s brister. Jag har studerat och lärt mig hur hänsynslös internationell politik kan vara när egna intressen går före människoliv. Ska vi dock sätta hoppet till något i denna ödesdigra situation, så är det FN:s säkerhetsråd.

Detta säkerhetsråd har WCA haft kontakt med i åratal och med organisationens kanaler direkt in i FN så har vi möjligheten att föra vår talan direkt till dem genom en av FN erkänd NGO (Non-governmental organisation). WCA fortsätter själva att också vädja till folket att stödja deras arbete både ekonomiskt och volontärt för att vi som folk ska kunna uppnå resultat. På samma sätt som folket nu visar enighet och stöd genom sociala medier och demonstrationer, så är också stödet viktigare än någonsin för vårt NGO som faktiskt arbetar aktivt i direkt kontakt med de diplomatiska kanaler som finns genom FN. Detta arbete är både ekonomiskt och mänskligt resurskrävande.

Jag och syrianska-arameiska ungdomsförbundet (SAUF) med mig uppmanar därför alla som läser detta att på alla sätt ni kan, uppmuntra och stödja WCA för deras arbete i denna fråga. Lägg fokus på och prioritera deras arbete före allt annat, då den väg in i FN som behövs för vårt folk redan finns, men kan bli ännu starkare och verkligen bära frukt med folkets stöd. Läs om WCA:s arbete, kontakta dem när ni har något att dela eller bidra med. Det är dags att inte enbart gilla och dela på facebook, det är dags att ta kampen till säkerhetsrådet på riktigt. Något som jag av erfarenhet vet att WCA klarar med stöd bakom sig efter alla mina år av samarbete med dem. På nedanstående länk kan man se ett exempel på hur WCA representerar det syrianska (arameiska) folket i FN, en del av deras viktiga och framgångsrika arbete för folket:

ID Commission of Inquiry on Syria (Cont’d) – 34th Meeting 25th Regular Session of Human Rights Council

Man kan även om man vill donera en valfri summa till WCA för deras arbete genom att klicka på nedanstående länk:

http://www.wca-ngo.org/support