Årlig konsert hedrar Jan Karat

Den folkkära sångaren Jan Karat har varit en av de mest inflytelserika artisterna inom den syrianska (arameiska) musiken i modern tid. För att hedra honom och hans bidrag till sitt folks musikarv, har SAUFs årliga konsert i år döpts efter honom.

Det är Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF) som med fri entré bjuder in alla intresserade till Suryoyo Sats studio i Södertälje imorgon, söndagen den 2 april kl 19:30. Syftet med detta projekt är att medvetandegöra och upplysa om vikten av att värna om det syrianska (arameiska) språket och dess rika musikhistoria. Detta vill SAUF göra genom att på ett underhållande sätt låta intresserade ta del av musikhistorian under konserten för att inte låta den dö ut.

I konserten kommer man precis som i förra årets konsert tillägnad Fuad Ispirs minne ha ett flertal syrianska (arameiska) artister delta för att framföra gamla klassiker och nykomponerade låtar.