Juridikspalten med Elisabeth Massi Fritz – Om polisskydd vid utsatthet för brott

Elisabeth Massi Fritz och Martin Soner.

Vad krävs för att man ska få skydd av polisen om man vid upprepade tillfällen blir utsatt för brott av okänd gärningsman? Vilket skydd kan polisen ge?

Om det föreligger en hotbild mot en person kan man vända sig till polisen för att begära hjälp med att skydda sig. Polisen kan då erbjuda skydd till den som har behov av det. Behovet av skydd utgår från polisens bedömning avseende hur allvarligt hotet är och hur stor risken är att hotet verkställs. Vilka skyddsåtgärder som polisen väljer att vidta kan variera mellan t.ex. rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel.

Vanligare är att polisen samarbetar med andra myndigheter för att skydda personer som har ett behov av det. Ett samarbete med socialtjänsten kan t.ex. leda till att en person placeras på ett skyddat boende.

Det finns ett flertal åtgärder som kan aktualiseras när det föreligger en hotbild. Om gärningsmannen är känd kan man ansöka om kontaktförbud vilket innebär att personen ifråga förbjuds att besöka eller kontakta den som utsatts. En överträdelse av ett sådant förbud kan innebära att personen döms till fängelse. En ansökan om kontaktförbud görs hos polisen och bedöms av åklagare.

För att undvika fortsatt kontakt kan ansöka om att skydda sina personuppgifter. Man kan dels ansöka hos Skatteverket om att ens personuppgifter i folkbokföringen sekretessmarkeras vilket innebär att de inte längre är åtkomliga för allmänheten. Om man önskar flytta till en ny hemlig adress kan man ansöka hos Skatteverket om kvarskrivning, vilket innebär att man fortsätter att vara skriven på den tidigare adressen. Om hotet ifråga är särskilt allvarligt kan man ansöka om fingerade personuppgifter hos Rikskriminalpolisen. Detta innebär att man får nya identitetsuppgifter, bl.a. nytt namn och personnummer.

Polisen har även ett särskilt personsäkerhetsprogram för särskilt utsatta personer.

Elisabeth Massi Fritz, Advokat
Martin Soner, LLB, Lawyer of the Supreme Court of Queensland

————————————-
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Postadress: Box 19579, 104 32 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 73-75, Stockholm,
Lunagallerian 1 (2 tr), Södertälje (Vägbeskrivning: Gå in i huvudentrén, första dörren till vänster, bredvid Apoteket, mittemot Clas Ohlson)
Tel: 08-21 15 60, jour: 070-8670724eller073-5235777
Fax: 08-20 44 50
E-post: info@advokatfritz.com
www.advokatfritz.com

Om du har några juridiska frågor inom framförallt brottsmålsområdet är du välkommen att mejla till oss redaktionen@bahro.nu