När kan du som brottsoffer få ett målsägandebiträde?

Elisabeth Massi Fritz och Negin Amirekhtiar

När man blir utsatt för ett brott så är det inte alltid enkelt att veta vilka rättigheter man har. Elisabeth Massi Fritz och Negin Amirekhtiar från Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB förklarar i juridikspalten när man som brottsoffer har rätt att få ett målsägandebiträde.

Fråga:
När kan du som brottsoffer få ett målsägandebiträde?

Svar:
När en förundersökning har inletts eller återupptagits ska ett särskilt biträde (målsägandebiträde) förordnas för brottsoffret (målsäganden) i mål som rör;

Sexualbrott, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av sådant biträde.
Våldsbrott, till exempel misshandel eller olaga frihetsberövande, samt i de fall då målsäganden blivit utsatt för rån eller grovt rån, samt försök, förberedelse och stämpling till sådana brott. I dessa fall krävs att målsägandens personliga förhållanden och andra omständigheter gör att man kan anta att målsäganden har ett särskilt starkt behov av att få ett målsägandebiträde. Här ska hänsyn exempelvis tas till att målsäganden har eller har haft en nära relation till den misstänkte.

Annat brott på vilket fängelse kan följa, till exempel bedrägeri, stöld, skadegörelse, övergrepp i rättssak, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde. Även här ska hänsyn tas till om målsäganden har eller har haft en nära relation med den misstänkte, men det är inte tillräckligt för att ett biträde ska förordnas. Sedan den 1 juli 2001 är rätten till målsägandebiträde enligt denna punkt inte begränsad till brott enligt brottsbalken, utan kan komma i fråga i alla fall där det kan antas att det finns ett särskilt starkt behov av biträde.

Är du som brottsoffer i behov av ett målsägandebiträde ska du genast meddela åklagaren eller den polis som ansvarar för förundersökningen. Du har möjlighet att som brottsoffer själv välja vem du önskar som målsägandebiträde. Därefter är det domstolen som förordnar ett målsägandebiträde för dig. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig.

Elisabeth Massi Fritz, Advokat
Negin Amirekhtiar, Jur.kand

———————————————————————————————————————————

Advokatbyrån Elisabeth Fritz är känd som en av Sveriges främsta advokatbyråer specialiserade på att företräda brottsoffer, målsäganden, som utsatts för olika våldsbrott. Vi är även den enda byrån i Sverige som är specialiserad på hedersrelaterade brott. Det som särskilt kännetecknar advokatbyrån är ett stort genuint engagemang för våra klienters intressen, rätt och rättigheter.

Advokatbyrån erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till Bahros alla läsare, detta gäller inom våra rättsområden. Läs mer på vår hemsida www.advokatfritz.com.

Vi har även en jourtelefon för utsatta brottsoffer på kvällar och helger, ring: 0708-67 07 24.

Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Telefon: +46-(0)8-21 15 60
Jourtelefon: +46-(0)708-670724
Fax: +46-(0)8-20 44 50
E-post: elisabeth.fritz@advokatfritz.com
Postadress: Box, 19579, 104 32 Stockholm
Besöksadresser: Birger Jarlsgatan 73-75, Stockholm samt Lunagallerian 1, 2tr, Södertälje

Webb: www.advokatfritz.com

Vi finns även på Instagram samt Facebook