Patriarker begär syrianska platser i Libanons parlament

Patriarkerna för de syrisk ortodoxa och syrisk katolska kyrkorna har i ett gemensamt brev begärt två platser i det libanesiska parlamentet för syrianer (araméer), där platserna ska tillfalla personer som tillhör respektive kyrka. 

Mor Ignatius Aphrem II, patriark för den Syrisk Ortodoxa kyrkan, och Mor Ignatius Youssef III Younan, patriark för den Syrisk Katolska kyrkan, undertecknade i tisdags ett gemensamt dokument där de begär en etablering av två säten för ledamöter i det libanesiska parlamentet. En för de syrisk katolska och en för de syrisk ortodoxa. Det gemensamma dokumentet undertecknades vid det syrisk katolska patriarkatet i Beirut i närvaro av libanesiska parlamentsledamöter i kommittén för vallagstiftningen, samt flera av kyrkornas ärkebiskopar.

I Libanon har den syrisk ortodoxa kyrkan sitt patriarkala sommarresidens samt fyra stift, och den syrisk katolska kyrkan har haft sitt patriarkaliska högkvarter i Libanons huvudstad Beirut sedan det tvingades på flykt från Turkiet i samband med folkmordet i osmanska riket 1915. Syrianerna (araméerna) utgör en stor del av befolkningen i Libanon och utöver de som tillhör den syrisk ortodoxa och syrisk katolska kyrkan tillhör majoriteten av de den syrisk maronitiska kyrkan.

De syrisk maronitiska syrianerna (araméerna) har en betydligt starkare ställning i parlamentet och enligt Libanons grundlag måste landets president ha det ursprunget. Om makthavarna i Libanon lyssnar till patriarkernas begäran så kan även de syrisk ortodoxa och syrisk katolska få ett större inflytande i landets parlament i framtiden.