Turkiska staten konfiskerar kyrkor

Jungfru Maria kyrkan i Diyarbakir

Vid årsskiftet blossade en konflikt upp i Dyarbakir (Omid) i Turkiet mellan kurder och turkiska armén. I oroligheterna och skottelden befann sig Fader Yusuf Akbulut, hans hustru och barn som till slut tog sig till säkerhet. Den Syrisk Ortodoxa S.ta Maria kyrkan har dock omfattande skador efter strider och den turkiska staten hävdar att man ska renovera den och fem andra kyrkor genom att sätta de i statens ägo, men i själva verket är det en kränkning och stöld.

Striderna som har ägt rum mellan kurder och den turkiska armén i Tur Abdin (sydöstra Turkiet) har i sig försvårat för syrianerna (araméerna) att kunna besöka sina kyrkor. Nu har den turkiska staten tagit ytterligare steg för att försvaga och kränka den kristna ursprungsbefolkningen genom att sätta sex kyrkor i statens regi med anledning att man ska renovera de. Detta har beslutats helt utan samtal eller dialog med de olika kyrkorna.

Markstölder har länge varit ett problem för syrianer (araméer). År 2009 reste World Council of Arameans (då kallat Syriac Universal Alliance) till Tur Abdin och avslöjade omfattningen av den än idag aktuella frågan. De upptäckte då att markfrågan inte enbart handlade om den turkiska statens konfiskeringsförsök av S:t Gabrielklostret utan att nästan alla byar med en syriansk (arameisk) befolkning utsattes för en ökad risk att bli bestulna på sin mark. Sedan dessa har man arbetat aktivt i bland annat Europarådet och FN för att motverka detta beteende från den turkiska staten.

Konfiskeringen av kyrkorna ses därför som ett sätt att förtrycka och kontrollera snarare än att hjälpa till att värna om det kristna arvet. S.ta Maria kyrkan är den mest anmärkningsvärda kyrkan som satts i statlig ägo då den har en enormt stor betydelse för syrianer (araméer) i hela världen och byggdes under 300-talet Kristus. Fader Yusuf Akbulut som är präst i kyrkan är i mångas ögon en hjälte som talade öppet om folkmordet 1915 och på grund av detta blev åtalad av turkiska staten enligt paragraf 301, ”kränkning av turkiskheten”.