WCA till FN: Vi vittnar nu om en snar utplåning

World Council of Arameans (WCA) förde igår fram ett anförande i FN:s råd för mänskliga rättigheter med anledning av den ödesdigra situationen i Mellanöstern.

WCA var den första organisationen som fick lämna sitt anförande efter medlemstaterna under den interaktiva dialogen med Syriens utredningskommission. Det översatta anförandet går att läsa här nedan:

”Rapporten från Utredningskommissionen om Syrien dokumenterar några av fasorna i detta ombudskrig som fortsätter att utkämpas i Syrien, vars ursprungsbefolkning är de kristna araméerna.

Men rapporten är inte tillräckligt utförlig i beskrivningen av vad som verkligen sker i Syrien. Inte heller tillhandahåller rapporten namnen på de medlemsstater i FN som i hemlighet stöttar olika terrorgrupper som t.ex. Jubhat al-Nusra och ISIS. Medlemsstaternas stöd har även bekräftats av Utredningskommissionen.

Nyligen medgav USA:s vice president Joe Biden att USA-allierade nationer tillhandahöll flera miljarder dollar till dessa terrorgrupper och deras allierade. Allt detta medan den civila befolkningen i Syrien är i desperat behov av vatten, mat, mediciner och tak över huvudet.

Vårt NGO har under de senaste fyra åren upprepande varnat Rådet för Mänskliga Rättigheter om den etniska rensningen och det folkmord som den arameiska befolkningen får utstå. Bara under den senaste månaden attackerades 30 sårbara kristna byar i nordöstra Syrien av militanta islamister, vilka fortsätter att mörda och kidnappa kristna araméer.

Vår fråga till FN är följande: Kan ni försäkra att inga fler attacker kommer att vara riktade mot den försvarslösa kristna befolkningen i Syrien och kan ni stoppa tystnaden som genomsyras genom denna institution?

Vi vittnar nu om en snar utplåning av kristendomen i Syrien, Irak och andra länder i Mellanöstern. Det är anmärkningsvärt att Utredningskommissionen ännu en gång är tyst gällande detta och om kidnappningen av våra två biskopar från Aleppo, som den 22 april kommer att ha varit saknade i två år.

Den kristna ursprungsbefolkningen i Syrien förordar en diplomatisk lösning på denna konflikt. Vi välkomnar USA:s utrikesminister John Kerrys beslut om att inleda direkta samtal med den syriska regeringen. Vi välkomnar Rysslands initiativ att hålla fredsförhandlingar i Moskva som är planerade i april. Vi välkomnar Den Heliga stolens, Rysslands och Libanons förklaring om förföljelserna på de kristna i Mellanöstern och vi välkomnar Frankrike för att ha kallat FN:s Säkerhetsråd på möte den 27 mars för att diskutera tillståndet för Mellanösterns minoriteter.

Utredningskommissionen måste uppmana FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter och FN:s Säkerhetsråd att omedelbart stoppa detta ombudskrig och ta till nödvändiga åtgärder för att uppnå fred, säkerhet, stabilitet och försoning i Syrien. Avslutningsvis framlägger vi följande tre rekommendationer till Utredningskommissionen.

1.Kräv att FN:s medlemsstater skickar bistånd för humanitära insatser och att det även når den kristna befolkningen i Syrien i syfte att få dem att stanna och överleva i sitt hemland.

2.Namnge och dra skam över de stater som stödjer terrorgrupper och vapenflöden för icke-statliga aktörer i Syrien. Endast fredliga åtgärder kommer att lösa denna konflikt.

3.Inled debatten om att skapa en kristen nation i det nya Mellanöstern som kan skydda den hotade kristna befolkningen i deras ursprungsområde. Med tanke på de fruktansvärda omständigheter som de kristna araméerna befinner sig i, vore en sådan stat både historiskt och juridiskt försvarbart.”

Anförandet går även att se här på talare nummer 60.