SAUF berättar om Almedalsveckan

Under gårdagen fick vi i redaktionen möjligheten att träffa några av Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundets (SAUF) representanter under Almedalsveckan, som är Sveriges största politiska mötesplats.

SAUF:s ordförande Jonathan Varli berättade om varför de tillsammans med Syrianska-Arameiska Akademikerförbundet deltog:

” Vi kom hit av flera olika anledningar. Vi ville självklart berätta om vilka vi är som folkgrupp där allt ifrån vårt språk till historia var något nytt för de allra flesta som besökte oss i vårt tält. Många har bland annat uppfattningen av att vi syrianer (araméer) är Syriens befolkning och generellt sett så var det få som kände till vår folkgrupp mer än till namnet. En annan stor och mycket viktig anledning till att vi reste hit var för att berätta om hur vårt arbete med integration av våra ungdomar går hand i hand med bevarandet av vårt folks anrika historie- och kulturarv.”

Jacob Harman som även han sitter i SAUF:s förbundsstyrelse och har rollen som ordförande för det socialpolitiska utskottet berättade om responsen från de på plats:

” Vi känner att vi har fått en fantastisk respons från privatpersoner, politiker och representanter från organisationer. Många har förutom att de visat ett stort intresse för vårt folks historia och förbundets arbete berömt och uppmuntrat oss till att fortsätta med vårt arbete. Flera personer kom tillbaks dagarna efter och jag kan nog i det stora hela säga att vi kommer hem med många nya vänner och lyckönskningar.”

Jacob Harman berättar även om den uppmärksamhet som de har fått i media:

” Jag personligen har blivit intervjuad av Suryoyo Sat, Världen Idag, SR och SVT. Sedan skall det ju nämnas att vår kampanj om att vi är en del av Sverige fastnade på bild hos många fotografer och jag har sett bilder på oss på till exempel expos och aftonbladets web.”

SAUF:s vice ordförande Sevil Cakir ville även poängtera att det trots den upplevda succén som deltagandet inneburit går att hitta saker att förbättra:

” Detta var första gången och även om det gick oerhört bra så finns det saker som skulle kunna förbättras. Allt ifrån planeringen till utförandet kan alltid bli bättre och min känsla är att med ett fortsatt arbete med evenemang likt detta så kommer vi att bli en styrka som når ut med vårt budskap till Sveriges alla håll och kanter. Almedalsveckan var bara början för det arbete vi har framför oss och vi kommer att jobba stenhårt för att uppnå de mål som sätts upp. Vi kommer även att skicka ut ett pressutskick om vårt syfte med deltagandet och våra upplevelser i dagarna.”

Det var tre glada och oerhört nöjda representanter för SAUF:s styrelse som redaktionen tog förval av. De avslutade med att diskutera om hur de hoppades att de har representerat sitt folk väl och att de var oerhört stolta över de som ställt upp och arbetat hårt från de båda förbunden.