Enskilda brott har inget med vår etnicitet att göra!

Idag publicerades en insändare i LT undertecknad Syrianska Arameiska Ungdomsförbundets ordförande Jonathan Varli och Syrianska/Arameiska Akademikerförbundets ordförande Abraham Kuyumcuoglu.

Bahro Suryoyo har vänt sig till Syrianska Arameiska Ungdomsförbundets ordförande Jonathan Varli för kommentarer:

Varför skickade ni in denna insändare?

-Vi vill befästa våra ståndpunkter kring allt detta men framför allt så vill vi att våra medlemmars röster ska bli hörda. Människor runt om i landet utan någon som helst koppling till de misstänkta brotten har fått höra nedlåtande kommentarer av personer som hänvisat till händelserna. Att vår etnicitet kopplas till kriminell verksamhet genom att man i sina artiklar skriver som LT har gjort krossar våra hjärtan och vi hoppas att redaktionen ska tänka större kring sin rapportering, svarade Jonathan.

Ni fick några kommentarer av chefredaktören också, vad tycker du om det?

-Vi är inte nöjda med chefredaktörens svar och kommentarer till vår insändare men vi hoppas att vi genom dialog och förståelse för varandras arbete kan skapa en större klarhet i hur det ser ut i verkligheten. Tidningen och chefredaktören använder framför allt maktbegreppet och benämner vår etnicitet som en rörelse eller ideologi på ett sätt som är helt obegripligt för oss, och som skapar en misstro som hela vår folkgrupp i Sverige får lida av.

Vad tror du är anledningen till att LT har skrivit som de har gjort?

-Det är viktigt att man förstår att detta är media och att de därmed vill skapa rubriker och sälja nyheter. Hade de haft en större förståelse för hur våra förbund arbetar så hade de insett hur fel de har haft när de utformat sina texter.

Insändaren kan läsas här nedan:

Enskilda brott har inget med vår etnicitet att göra!

De misstänkta bedrägerierna som myndigheter och polisen har arresterat ett flertal personer för är någonting som har väckt starka reaktioner inom den syrianska folkgruppen i hela Sverige. Vi som förbund har inte någon koppling till de misstänkta brotten och har således ingen anledning till att försvara oss, men det är inte heller det som denna insändare är ämnad till att göra.

Inga är mer upprörda än oss över tanken att någon förtroendevald i en organisation ägnar sig åt något grovt kriminellt. Trots skandalartade rubriker och händelser så är vi ändå nöjda med händelseutvecklingen. Detta för att ingen person som har en intention att begå brott ska representera någon organisation i detta land.

Vi är i vår egen övertygelse om vad som är rätt och fel enligt svensk lag noga med att sätta ner foten och ta så stort avstånd som möjligt från dessa misstänkta brott. Det som dock utöver själva händelserna är oroväckande för vår del är det faktum att länstidningen och kommentarer från personer som inte känner till den syrianska folkgruppen bättre, generaliserar på ett mycket felaktigt och oriktigt vis.

Våra medlemmar runt om i landet är väldigt upprörda över den misstänkta kriminaliteten, men även för att de själva plötsligt uppfattas som en del av ett enda stort kriminellt nätverk. Våra förbund och lokalföreningar i Sverige är en av de största anledningarna till att vi som ett statslöst folk har kunnat bevara vår identitet och framför allt integreras så väl i det svenska samhället. Ändå har vi runt om i hela landet fått ta emot frågor och starkt nedsättande kommentarer där man hänvisar till denna händelse.

Att våra förbund och föreningar ska förknippas med kriminalitet baserat på enstaka människors handlingar är förödande för dessa samhällsnyttiga organisationer, då det skapas en obefogad misstro. Social utslagning, integration och rättvisa är viktiga frågor i vårt arbete som sker enligt den demokratiska processen i våra förbund. Vi vädjar därför till LT och till personer som inte är bekanta med vårt arbete att lägga vikten vid att de som detta handlar om absolut inte är urtypen av en syriansk man eller kvinna i Sverige.

Att försöka koppla dömda brottslingar till organisationer i syfte att pussla ihop något nätverk och att namnge en person som inte ens stått inför rätten måste vi även rikta kritik mot LT för. Att man motiverar det med att han är en person med makt och får det att framstå som om han har en hel folkgrupp under sina vingar är kränkande mot varenda syrians integritet och självbild, samtidigt som det är en grovt felaktig beskrivning. Att dessutom använda orden ”syrianska rörelsen” är förolämpande då vi är en etnisk folkgrupp med lång och rik historia.

Personen valdes för att sitta i styrelsen för ett kyrkostift på ett årsmöte. Större än så är inte hans roll för folkgruppen och den stora majoriteten av landets syrianer känner med största sannolikhet inte ens till vem han är, särskilt då samtliga inte ens är medlemmar i den syrisk ortodoxa kyrkan. Personen ifråga har inte varit i närheten av att ha något inflytande på vårt förbunds arbete och våra lokalföreningar arbetar helt självständigt runt om i landet. Ändå så har vi på grund av enskilda personer i en enskild förening utan någon som helst koppling till oss fått en stämpel över oss alla. Därför vill vi nu se ett stopp för hur man blandar in vår folkgrupps etnicitet vid brottsfall då generaliseringen har skapat en nidbild i landet som av de berättelser och egna erfarenheter vi bär på, upplevs som hets mot folkgrupp.