SAUFs nya ordförande: ”Ni kommer att se mycket av oss trots viruset”

SAUFs förbundsstyrelse från vänster: Hanna Youssef, Kristian Demir, Simon Cakmakci, Afram Akpinar, Gabriella Josufsson, Jacob Lahdo, Simona Sad, Maria Baryauno och Denho Halef. Frånvarande: Seyde Josefson, Benjamin Agirman och Jack Dilli Abo

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF) bildades som en självständig organisation 1992. Sedan dess har många styrelser hunnit leda förbundet och i helgen som gick hade den nytillträdda styrelsen sin årsplanering.

Jacob Lahdo (20) är född och uppvuxen i Norrköping och satt förra året i styrelsen som vice-ordförande. På förbundsstämman den 14 mars fick han förtroendet att vara ordförande för SAUF de kommande två åren. Ny vice ordförande är Gabriella Josufsson (21) från Örebro och kassör är Afram Akpinar (20) från Västerås.

-Det känns hedrande att få detta förtroende av våra föreningar och framför allt känner jag en spänning att tillsammans med min styrelse leda SAUF framåt och fortsätta utveckla en organisation som varit så viktig för tiotusentals syrianer genom åren, berättade Jacob om sin syn på den roll han nu har.

SAUF är ett förbund med bred verksamhet på nationell och lokal nivå och på förbundsstämman antogs en gedigen verksamhetsplan för 2020. Denna riskerar dock likt det mesta annat i samhället idag att inte bli av som planerat.

-Det stämmer att coronaviruset ställer till det rejält för oss och våra föreningar. Det mesta vi gör utgår trots allt ifrån fysisk närvaro och gemenskap, och vi fick snabbt skjuta upp vår fotbollsturnering på obestämt tid när vi insåg allvaret med smittrisken.

Abgar u’ Komos fotbollsturnering är SAUFs största aktivitet som samlar hundratals ungdomar varje år och det är långt ifrån den enda aktivitet som hotas att ställas in av covid-19. När Jacob tillfrågas vad styrelsen kommit fram till under sin planeringshelg blir svaret tydligt.

Enligt Jacob så ville de inte ge upp hoppet om att kunna utföra vissa aktiviteter mot slutet av året och har tagit fram en långsiktigt planering gällande dessa för att se huruvida de går att genomföra när datumet väl närmar sig. Framför allt riktade styrelsen sina blickar mot en parallell mer kortsiktig planering som domineras av digitala projekt.

-Vi försöker nu dels anpassa befintliga projekt för att kunna genomföra digitalt, men framför allt så försöker vi tänka utanför boxen och vara kreativa med de digitala verktyg vi har idag. Så ni kommer att se mycket från oss trots viruset och styrelsen jobbar hårt med detta just nu, förklarade Jacob.

Ett annat initiativ som har blivit uppmärksammat är förbundets beslut att blanda och dela ut över 300 liter handsprit till sina föreningar som sedan fördelar det vidare gratis till medmänniskor.

-I en situation som denna måste vi inse att vi alla har ett socialt ansvar och kan vi som organisation använda våra kanaler och nätverk till att minska smittspridningen så är det självklart. De som ska hyllas i detta är våra föreningar som ställer upp och är villiga att göra jobbet på plats, avslutar Jacob.