Bahro TV – World Council of Arameans rekommendationer antas av europarådet

Detta klipp visar hur World Council of Arameans (då kallat Syriac Universal Alliance) fick sina tre rekommendationer antagna i en av Europarådets resolutioner.

World Council of Arameans är ett NGO som representerar det syrianska (arameiska) folket i Förenta Nationerna och gentemot parlament och parlamentariker i världen.