Shadi Khalloul besöker Norsborg och Örebro

Shadi lyckades att få Knesset att erkänna den syrianska (arameiska) folkgruppen

Shadi Khalloul, startade sin resa genom att studera arameiska inskriptioner för att återvinna sitt språk. 15 år senare var han drivande i frågan om att få Israel, som första stat i Mellanöstern, att erkänna den syrianska (arameiska) folkgruppen. 

Syrianerna (araméerna) i Israel folkbokfördes fram till 2014 som araber då ett stort genombrott ägde rum i landets lagstiftning. Israels dåvarande inrikesminister Gideon Sa’ar skrev under den lag som officiellt erkänner den arameiska folkgruppen och identiteten i landets folkbokföring, vilket Israel är först och ensamt i världen om. Sa’ar baserade sitt beslut utifrån tre professionella bedömningar där man fastställde att nationaliteten uppnådde kriterier inom historiearv, religion, kultur, ursprung och språk för att erkännas av staten. Israeliska parlamentet har dessutom beslutat om att hjälpa till med ändringar med de som har felaktigheter i id-handlingarna.

Det var ett stort erkännande för folkgruppen som är urinvånare i flera andra länder i Mellanöstern där man saknar erkännande och har begränsade rättigheter. Den största drivande kraften till att beslutet togs, Shadi Khalloul, är nu i Sverige för att berätta om det hårda arbetet som ligger bakom sin arameiska folkgrupps erkännande av den Israeliska staten. Under sitt besök har han bland annat hunnit med att besöka riksdagen, politiker och syrianska (arameiska) organisationer. Målet är att fördjupa samarbetet med syrianerna (araméerna) i Sverige och utbyta erfarenheter kring olika frågor.

Shadi är grundare och ordförande av Aramaic Center i Israel som bedriver en bred verksamhet där man bland annat har språkundervisning i arameiska för barn i förskoleålder och varje sommar anordnar man språkläger där både deltagare från Israel och utomlands kan delta. Shadi har efter att ha drivit kampen om det arameiska folkets erkännande engagerat sig mer politiskt, och har vid ett tillfälle även varit en del av World Council of Arameans (WCAs) delegation till FN i Genevé.

I Genevé höll han ett anförande om hur man förväntar sig att andra medlemsstater ska följa i Israels fotspår genom att erkänna den arameiska folkgruppren och garantera att man i dessa länder får sina mänskliga rättigheter respekterade. Detta framförallt i Turkiet, Irak, Syrien, Libanon och Palestina.

Shadi har haft en enormt stor roll för den syrianska (arameiska) folkgruppen i Israel och även i resten av världen och han ses av många som en förebild för den beslutsamhet och kamp han har stått för under många år. Han har visat att hårt arbete ger resultat, inte minst då hans son blev den förste att folkbokföras som aramé i Israel.

Shadi kommer att hålla två öppna föreläsningar i Norsborg och Örebro som intresserade är välkomna till, se plats och tid nedan:

Söndag 26 februari, kl 15.00, Arameiska-Syrianska föreningens lokaler i Norsborg.

Måndag 27 februari, kl 18.30, Syrianska Kulturcentret nedre salen, Örebro.