Yusuf Aydin vill göra skillnad för att säkra syrianers överlevnad i Mellanöstern

Den 26 maj är det val till EU och på Kristdemokraternas fjärdeplats finner man Yusuf Aydin som hoppas att han kan göra skillnad i såväl Sverige, Europa och i Mellanöstern.

Yusuf kom till Sverige i mitten 90-talet från Turabdin och väl i Norsborg byggde han upp relationen med den Syrianska (arameiska) diasporan som han i och med sin resa blev en del av. Som främling i ett nytt land kände han en trygghet och gemenskap i den Syrisk Ortodoxa kyrkan och kulturföreningen där han kom i kontakt med andra syrianer, och etableringsprocessen påbörjades omgående. Men att agera medlem och besökare till föreningarna räckte inte.

”Efter några år blev jag själv aktiv i Syrisk Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund (SOKU) där jag jag agerade ordförande, och jag har därefter varit engagerad i ett flertal syrianska organisationer och inom kyrkans stiftsstyrelse.”, berättar Yusuf.

I Sveriges syrianska diaspora har Yusufs ideella engagemang i organisationerna lett till att han blir igenkänd i församlingar och föreningar runt om i landet för sitt engagemang för sin folkgrupp och sin kyrka. Parallellt med detta engagemang växte däremot ett annat engagemang fram. För efter några år som aktiv i de syrianska organisationerna så kom Yusuf till en insikt.

”Jag insåg att engagemanget i organisationerna och kyrkan inte räckte till om jag vill se en förändring och påverka på riktigt. Det var genom det politiska engagemanget jag kunde hjälpa det syrianska folket här i Sverige men framför allt i våra hemländer på en annan och större nivå. Jag kände utifrån mina erfarenheter i Turabdin och vår utsatta situation där att jag har ett ansvar att ta möjligheten jag fått här att göra skillnad i Sverige samtidigt bidra till en förbättring där nere.”, fortsätter Yusuf.

Efter många år i svensk politik så har Yusuf fäst blicken på Bryssel och EU parlamentet. Men hur kommer det sig att han hellre vill ta plats och arbeta i EU snarare än i den svenska riksdagen? Därför fick han frågan om han anser att du har större utrymme för att förändra där i dina hjärtefrågor?

”EU har en oerhört stor roll i den internationella politiken där man ofta utgör en avgörande skillnad. EU utgör gemensamt världens starkaste ekonomi och har stora möjligheter att påverka omvärlden genom verktyg som handel, diplomati, sanktioner, försvarssamarbete och bistånd. EU bör driva på för att främja demokrati och mänskliga rättigheter inom och utanför unionen.

Om EU agerar gemensamt i Utrikespolitiken och med de verktyg man har kan spela en avgörande roll inte minst för de kristna folkgrupperna i Mellanöstern som utsätts för förföljelse.”, svarar Yusuf.

Vilka frågor som Yusuf drivs mest av konstaterar han tydligt och han förklarar sin syn på hur han vill att EU ska spela en roll i dessa:

”Förutom folkmordet Seyfo så är de senaste årens förföljelser och förtryck som kristna folkgrupper i Mellanöstern utsatts för en viktig fråga. EU kan göra skillnad för att säkra de kristna minoriteternas fortsatta närvaro i Mellanöstern.”, förklarar han.

EU valet har historiskt varit ett val med lågt valdeltagande och i år har stora satsningar gjorts för att uppmuntra till ett ökat valdeltagande i valet. Därför fick Yusuf frågan om han har något han vill lyfta upp till Syrianerna som lever i sin diaspora i Europa, och som kanske överväger huruvida det är viktigt att engagera sig i och hålla koll på politiken i EU:

”Om vi syrianer vill uppnå resultat som långsiktigt förbättrar vårt folks situation i diasporan men framförallt för våra systrar och bröder som är kvar i våra hemländer så är det avgörande att vi har personer som engagerar sig politiskt och aktivt och strategiskt driver frågor som är centrala för oss. Det är endast genom politik och diplomati som vi kan tillgodose våra rättigheter och skapa förutsättningar för att vi ska fortleva som folk även i framtiden här i diasporan men framförallt i våra hemländer i Mellanöstern.”, avslutade Yusuf.