Johny Messo omvald som president

Johny Messo syns i mitten av den främre raden, tillsammans med sin styrelse och representanter från medlemsförbunden.

Tidigare idag valdes Johny Messo om som president för World Council of Arameans [Syriacs] (WCA) på WCAs årsstämma i Ahlén, Tyskland.

Johny Messo blev under WCAs årsstämma i Ahlen, Tyskland omvald till president för organisationen. Hans första mandatperiod började 2009 och han har sedan dess gjort sig omåttligt populär bland alla medlemsförbunden, vilket enhälligt visade fortsatt förtroende för honom.

Syrianska Arameiska Föreningen i Qamishli, Syrien valdes även in som en medlemsorganisation under årsstämman och har nu WCA som sin paraplyorganisation. WCA är för de som inte är bekanta med organisationen ett NGO som världens syrianska (arameiska) riksförbund är medlemmar i. De representerar den statslösa folkgruppen i bland annat Förenta Nationerna där de har särskilt konsultativ vid FN:s ekonomiska och sociala råd.