Nya upptäckter i Dödahavsrullarna

©University of Manchester

Nya fynd har gjorts på fragment från dödahavsrullarna som tidigare antagits varit blanka. Efter en mer noggrann studie av fragmenten så syns tydliga spår av arameiska och hebreiska.

Dödahavsrullarna är en samling handskrifter som hittats i Qumran på Västbanken. Texterna är judiskt religiösa texter som finns med i den kristna Bibeln och är av enorm religiös, kulturell och lingvistisk betydelse och är skrivna på hebreiska och arameiska.

Enligt Manchesters universitet där den fascinerande upptäcktens gjorts gavs fragmenten som en gåva av den jordanska regeringen till Ronald Reed under 1950-talet. Reed var läderexpert vid Leeds universitet, så han kunde studera deras fysiska och kemiska sammansättning. Det antogs att bitarna var idealiska för vetenskapliga tester, eftersom de var tomma och relativt värdelösa. Dessa studerades och publicerades av Reed och hans student John Poole, som sedan lagrades på ett säkert sätt.

1997 donerades Reeds samling till Manchesters univeristet på initiativ av Rylands professor i biblisk kritik och exeges, George Brooke. Dessa fragment har sedan förvarats och varit relativt orörda sedan dess. Vid en närmre titt av dessa fragment under den nya studien trodde professor Taylor att det var möjligt att ett av dem faktiskt innehöll ett brev och beslutade därför att alla befintliga fragment över 1 cm skulle fotograferas med multispektral avbildning.

Av 51 fragment som fotades valdes 6 ut för en mer detaljerad utredning. Av dessa konstaterades att fyra har läsbar hebreisk / arameisk text skriven med kolbaserat bläck. Studien har också avslöjat räta linjer och spår av bokstäver på andra fragment.

Det mest väsentliga fragmentet visar rester av fyra rader text med 15-16 bokstäver, varav de flesta endast delvis bevaras, men ordet Shabbat (sabbat) kan tydligt läsas. Denna text kan vara relaterad till Bibelns bok av Hesekiel (46:1-3).

Utöver den lingvistiska och religiösa kopplingen för syrianer (araméer) så hade en syrian en avgörande roll i hur några av Dödahavsrullarnas historia.

År 1947 fick dåvarande ärkebiskop av Syrisk Ortodoxa kyrkan i Jerusalem Mor Athanasius Yeshue Samuel höra nyheter om att några gamla texter hade upptäckts. Han ordnade ett möte för att se rullarna. Efter att ha undersökt dem och misstänkt att de var uråldriga uttryckte han sitt intresse av att köpa dem. Alla fyra rullar som då hade upptäckts skulle hamna i hans ägo, inklusive den nu berömda Jesajasrullen.

Rullarna tog han senare med sig till USA där han senare blev ärkebiskop över USA och Canada men de såldes 1954 för att samla pengar för att hjälpa en församling som drabbats av brand. En israelisk arkeolog köpte rullarna för $250,000 och de är nu i ett museum tillägnat Dödahavsrullarna i Jerusalem. Ärkebiskopen sparade däremot tre fragment som kyrkan förvarat i bankvalv, förutom när de är utlånade till museer.