Patriark Mor Ignatius Afrem II: Syrien är Aram

Den Syrisk Ortodoxa Kyrkans Patriark Mor Ignatius Afrem II intervjuades av Al Mayadeen, som är en av de största arabiska TV-kanalerna. I intervjun tog han tydligt ställning för att särskilja den syrianska (arameiska) identiteten från den arabiska och berättade om hur syrianerna härstammar från araméerna, samt om hur Syrien tidigare var landet Aram. 

I en intervju med den arabiska kanalen Al Mayadeen berättade den Syrisk Ortodoxa patriark Mor Ignatius Afrem II om Syriens koppling till syriansk (arameisk) identitet, kultur och historia. Patriarken betonade bland annat att den arameiska kulturen är ursprunget till Syrien, och att araméerna redan innan kristendomen var de som lade grunden för det som idag är Syrien.

I Intervjun som berör olika punkter kring kyrkan, Syrien och framtiden för regionen så förtydligade och påpekade patriarken syrianernas (araméernas) relation till dagens Syrien. Han påtalade vilken viktig roll folkgruppen historiskt har haft i att bygga landet och vilken roll man måste få i att bygga ett nytt Syrien. Man bör enligt patriarken ges möjligheten att vara delaktiga i uppbyggandet av Syriens politik, ekonomi, vetenskap, kultur och formandet av ett syriskt samhälle.

En av de mest anmärkningsvärda punkterna som berördes i intervjun med Al Mayadeen var när däremot när Mor Ignatius Afrem II talade om språket. Han sade då att man bör vara stolt över sin historia och sin civilisation och att det arameiska språket var hela Mellanösterns språk, då dess status var densamma som dagens engelska. Han påpekade även att det syrianska språket är det arameiska språket och att det officiellt bör erkännas som ett nationellt språk.

Detta är ett på många vis starkt ställningstagande i Syrien som länge har varit en Pan-arabisk stat. Att tydligt lyfta upp den arameiska identiteten som det syrianska folkets egna och framför allt begära att språket ska bli ett av landets officiella visar att patriarken inte vill se en arabisering av sitt folk och sin kyrka.  Han verkar tvärtom se det som en självklarhet att det Syrien som byggs upp igen av krigets ruiner ger utrymme åt sin urbefolkning som en gång i tiden byggde landet, då känt som Aram.