Dokumentär om Seyfo visas i FN

World Council of Arameans (WCA) kommer på fredag att visa den nyproducerade dokumentären om folkmordet 1915 och det syrianska (arameiska) folkets kamp för överlevnad i FN-kontoret i Genève. Samma dag kommer medlemsstaterna att anmärka på och utvärdera Turkiets brister ur ett människorättsperspektiv.

Fredagen ​​26 juni kommer medlemsstater och organisationer i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève att ha möjlighet att anmärka på läget för mänskliga rättigheter i Turkiet, samt utfallet för den granskning som görs mot landet inom området. WCA kommer utöver att lämna sitt anförande då att vara värdar för ett banbrytande sidoevenemang i huvudkvarteren i Genève.

Mot bakgrund av 100 års minnet av det syrianska folkmordet i dåvarande osmanska riket så kommer man att visa den unika dokumentären som heter ”Sayfo: A forgotten Genocide” i FN.

Filmen är ett gemensamt projekt av den nederländska Evangelical Broadcasting (EO) kanalen, WCA och andra stöttande syrianska (arameiska) organisationer, och har redan visats på nationell TV i Holland. Dokumentären som har fått goda omdömen kommer alltså att informera om folkmordet och det syrianska (arameiska) folkets ständiga kamp för överlevnad, samma dag som frågan kommer att väckas i FN:s rådet för mänskliga rättigheter.

Turkiets fortsatta förtryck av landets minoriteter är än idag ett stort och känt problem och landets syrianska (arameiska) urinvånare har från 1915 fram till 2015 varit offer för folkmord där och även i Syrien och Irak.

Efter filmen kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor om mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor och religionsfrihet sett ur ett hotat folks perspektiv.