Första stenen lagd för minnesmonument i Norrköping

Det har tidigare tagits beslut om att ett minnesmonument för Seyfo ska resas i Norrköping. Den första stenen har nu lagts på platsen där folkmordets offer ska hedras av Patriark Mor Ignatius Aphrem II. Närvarade gjorde även Europaparlamentarikern Lars Adaktusson.

Syrisk Ortodoxa kyrkans patriark Mor Ignatius Aphrem II besökte igår församlingarna i Norrköping där en stor folkskara samlats för att välkomna honom. Patriarken höll bland annat i en föreläsning där han uppmanade alla att be för de kidnappade biskoparna och alla drabbade i Syrien och Irak.

Under sitt besök lade patriarken den första stenen för det kommande minnesmonumentet till minne av folkmordet 1915 tillsammans med företrädare för Norrköpings kommun och Europaparlamentarikern Lars Adaktusson, som sade följande i sitt tal:

”Turkiet måste också respektera och fullt ut uppfylla sina åtaganden vad gäller skyddet av kulturarvet, och framför allt att med ärligt uppsåt inventera det syrianska, armeniska och det övriga kulturarv som förstördes eller lades i ruiner under det förra århundradet, inom dess jurisdiktion. Vi måste också, kraftfullt, fördöma alla försök att förneka att folkmordet har inträffat.”

Adaktusson knöt även frågan om det syrianska (arameiska) folkmordet till dagens situation i Mellanöstern:

”Seyfo innebar nästan slutet för det syrianska folkets existens i vad som är dagens Turkiet. Islamiska Statens förföljelser har idag inget annat syfte än att genomföra en etnoreligiös rensning i Mellanöstern. När de kristnas existens i Mellanöstern återigen hotas har vi ett ansvar att agera.”