Unik dokumentär om Seyfo snart klar för svensk visning

20 april premiärvisades en unik och påkostad dokumentär om Seyfo på en biograf i Nederländerna, för att dagen efter visas på en av landets största TV-kanaler. Snart kommer den även att kunna gå att se här i Sverige.

Filmen har spelats in och distribuerats av ett professionellt nederländskt TV-team i samarbete med Nationella TV-kanalen Evangelische Omroep. Projektet har styrts av World Council of Arameans med dess medlemsförbund (de syrianska riksförbunden i världen) tillsammans med Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet och Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet i Sverige.

Filmen skildrar huvudsakligen det syrianska (arameiska) folkets kamp för överlevnad, från 1915 fram till 2015, då det i år är 100 år sedan folkmordet i osmanska riket. Filmen översätts nu till en rad olika språk inklusive svenska och den kommer inom en snar framtid att sändas i Sverige.

Filmen har enligt World Council of Arameans och syrianska riksförbundet i Nederländerna varit en stor succé, framför allt hos tittarna som inte har syrianska (arameiska) rötter och en stor förförståelse kring ämnet.

– Vi har sedan början satsat på att filmen ska nå ut till så många som möjligt och framför allt skapa en större medvetenhet kring ämnet för dess publik världen runt. Vi har fått oerhört god respons från den nederländska tv-publiken och personer som känt igen mig från filmen har kommit fram för att framföra väldigt uppmuntrande ord, sade World Council of Arameans president Johny Messo.