Daniel Boyacioglu skriver lärobok i poesi

Den syrianske (arameiske) poeten Daniel Boyacioglu har på uppdrag av Bonnier skrivit en lärobok i poesi.

Daniel Boyacioglu är en allätare när det gäller ord och rytm. Han har vunnit SM i poetry slam, släppt ut skivor, skrivit diktsamlingar, radiopjäser, enmansföreställningar och en opera. Nu har han även skrivit en lärobok i poesi på uppdrag av Bonnier.

Just ord och rytm är något Daniel Boyacioglu alltid har varit intresserad av och det är ett område han behärskar väl. Han älskar att experimentera och testa med ord och rytm för att få fram unika uttrycksformer.

– Gränsen för mitt konstnärskap är ord och rytm. Inom dessa områden är jag beredd att testa och hela tiden undersöka nya uttryckssätt. Jag strävar hela tiden efter att komma på egna konstformer och skapa nya synteser genom att blanda olika konstformer, säger Daniel Boyacioglu.

Arbetet med poesiboken startade med en föreläsning på en skola där bokförlaget Sanoma Utbildning också fanns på plats. Efter föreläsningen kom en av bokförläggarna fram till Daniel med frågan om han är intresserad av att skriva läromedel inom poesi. Resultatet blev boken Poesi Direkt som är en del av läroboksserien Svenska Direkt vilket vänder sig till högstadieelever men boken är också gångbar för gymnasieelever. Daniel Boyacioglu har arbetet med sin lärobok lite då och då och av den anledningen har det tagit honom cirka tre år att sammanställa den.

Förstå, skriva och framföra poesi

Boken innehåller både övningar och antologier i lyrik. Syftet med läroboken är bland annat att eleverna ska bli duktigare i att själva skriva egna dikter med antologierna som inspirationskälla. Läroboken ska också hjälpa eleverna att tolka dikter av olika slag. Den är indelad i fyra kapitel där första kapitlet heter ”Vad är poesi?” .  Andra kapitlet heter ”Vad tror du att dikten handlar om?” där eleverna får träning i att tolka dikter. Det tredje kapitlet heter ”Hur skulle du ha skrivit?” där eleverna får skrivövningar i poesi. I sista kapitlet får slutligen eleverna övningar i att läsa upp dikter.

Daniel Boyacioglu har ett flertal knep till de elever som inte vågar skriva eller som har svårt att komma igång. Han säger att elever kan läsa andra dikter eller lyssna på en låt eller kolla på en film och sno en rad eller replik för att komma igång. När de har kommit igång kan de sedan slänga bort startrepliken som fungerade som inspirationskälla. Det handlar alltså om en första association de kan spinna vidare på.

– Ett annat sätt är att läsa texter och utifrån dem skriva om texten med egna ord och med eget innehåll så att texten till slut blir en egen och unik produkt. Man kan säga att eleverna kan skriva egna versioner på texter, säger Daniel.

S:t Afrem och Nicanor Parra inspirerar

Vilka poeter har fascinerat och inspirerat Daniel Boyacioglu själv kan man fråga sig? Han nämner utan att tveka den syrianske (arameiske) poeten Mor Afrem som levde på 300-talet och den chilenske författaren Nicanor Parra Sandoval som favoritpoeter. Daniel betraktar Nicanor Parra som själsfrände och säger att om han vore född samma år som han i Chile så skulle Daniel skriva som honom.

– Om Nicanor Parra var född samma år som mig i Sverige och var syrian så skulle han skriva som mig, så känns det, förklarar Daniel.

Apropå influenser och påverkan säger Daniel att hans bakgrund till viss del har färgat av sig i hans författarskap. Hans tvåspråkighet sätter spår i själva betraktelsen av tillvaron och hur man tänker kring språk. Men att vara syrian (aramé) har bara påverkat honom som människa och inte själva poesin han skriver.  I hans texter kan man också märka att han är kristen och att han bär på en börda över att inte ha ett eget land.

– Man bär på ett uppdrag som andra folkgrupper inte behöver bära på. Det handlar för oss om att överleva som folk, poängterar Daniel.

I några av hans texter kommer de syrianska (arameiska) inslagen fram som till exempel i hans senaste diktsamling ”Det är inte hennes fel att jag skriver sämre”.

Det som står på tröskeln för Daniel Boyacioglu är en turné med bandet Mando Diao. Sedan ska han spela in en ny platta med Hip Hop stil avslöjar han för Bahro.

Se Daniels presentation inför skrivboken här.

Den som vill få tag i Daniel Boyacioglus bok kan kontakt