Syriansk musiklegendar får konsert namngiven efter sig

Fuad Ispir

Den storslagna och folkkära sångaren Fuad Ispir var en av de mest inflytelserika artisterna den syrianska (arameiska) musiken har skådat i modern tid. För att hedra honom kommer han nu att få en musikkonsert döpt efter sig.

Det är Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF) som med fri entré bjuder in alla intresserade i S:t Tomas Kyrkans Festlokal i Södertälje söndagen den 8 maj kl 17:00. Evenemanget görs i ett samarbete med studieförbundet ABF. I kombination med musikkonserten kommer det att finnas dikter och kulturell dans som samtidigt filmas och sänds på tv över 85 länder via satellit på Suryoyo Sat.

Syftet med detta projekt är att medvetandegöra och upplysa om vikten av att värna om det syrianska (arameiska) språket och dess rika musikhistoria. Detta vill SAUF göra genom att på ett underhållande sätt låta intresserade ta del av musikhistorian under konserten för att inte låta den dö ut.

I konserten kommer ca femton syrianska (arameiska) sångare och sångerskor delta. Framträdandet ska bestå av två låtar per artist där den första låten måste vara minst 25 år gammal och den andra ska vara från 2000-talet. Samtliga låtar ska förankras i projektgruppen innan de får föras in i programmet. Låtarna får inte ha skrivits om utan ska sjungas ifrån originaltexten.

När Fuad Ispir gick bort 2012 lämnade han efter sig ett stort musikarv till hela det syrianska (arameiska) folket, och han hyllas ofta som folkgruppens främsta artist i modern tid. Konserten heter därför ”Fuad Ispirs musikkonsert” för att hylla honom. Intäkter från bland annat försäljning av cd-skivor kommer oavkortat gå till de behövande i Syrien och Irak.