Tretton sjunger i konsert som hedrar Fuad Ispir

Fuad Ispirs musikkonsert går av stapeln söndagen 8 maj och tretton artister kommer att uppträda. Med fri entré hoppas Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF) att så många som möjligt kommer för att hedra en av de mest inflytelserika artisterna den syrianska (arameiska) musiken har skådat i modern tid.

Det är SAUF som med fri entré bjuder in alla intresserade till S:t Tomas Kyrkans Festlokal i Södertälje söndagen den 8 maj kl 17:00. Evenemanget görs i ett samarbete med studieförbundet ABF. I kombination med konserten kommer det att finnas dikter och kulturell dans och artisterna som kommer att uppträda är:

Sargon dawod

Gawrie Bozdamir

Rani Malki

Gaby Aslan

Sina Marouki

Elias Shamoon

Jan Zahlawi

Basel Danho

Farah Azar

Aziz Adam

Nouman Kas

Elias Dani

Abo George Nahroyo

Syftet med projektet är att medvetandegöra och upplysa om vikten av att värna om det syrianska (arameiska) språket och dess rika musikhistoria. Detta vill SAUF göra genom att på ett underhållande sätt låta intresserade ta del av musikhistorian under konserten för att inte låta den dö ut. Därför välkomnar man alla som har möjlighet att närvara.
När Fuad Ispir gick bort 2012 lämnade han efter sig ett stort musikarv till hela det syrianska (arameiska) folket, och han hyllas ofta som folkgruppens främsta artist i modern tid. Konserten heter därför ”Fuad Ispirs musikkonsert” för att hylla honom. Intäkter från bland annat försäljning av cd-skivor kommer oavkortat gå till de behövande i Syrien och Irak.