Ediba Gerges: En utbildning öppnar många dörrar

Ediba Gerges är en 24-årig kvinna som bor i Järfälla tillsammans med sin make. Hon är en av många syrianer (araméer) som utbildat sig på universitet och idag trivs hon med sitt arbete som humanjurist.

Ediba anser att utbildning är av stor vikt och tror att många inom folkgruppen uppmuntrats till akademiska studier genom att föräldrarna har betonat dess värde för sina barn.

– De möjligheter som vi har i Sverige idag fanns inte i till exempel Tur Abdin. Våra föräldrar har på olika sätt hjälpt oss att komma dit vi är idag. Vi syrianer (araméer) har även lyckats integrera oss väl i det svenska samhället vilket har förenklat studierna på olika sätt, berättar Ediba.

När vi talar om hennes arbete som jurist beskriver hon sina arbetsuppgifter som både spännande och utmanande.

– Alla fall skiljer sig från varandra. Ena dagen jobbar man med ett asylärende, andra dagen jobbar man med brottmål och tredje dagen med LVU (lag om vård av unga). Utmaningen med att arbeta som humanjurist är att man ibland måste stänga av, vara stark och inte påverkas av situationen. Ett exempel kan vara på ett barnförhör där man får höra om ett fall av grov misshandel på
ett litet barn, berättar hon.

Ediba Gerges berättar att hennes mål i framtiden är att vara delägare i en advokatbyrå. Men hon är medveten om att det är krävande och tar små steg för att så småningom nå dit.

– För att bli advokat krävs advokatexamen. Det kräver att man har studerat i 4,5 år och tagit en juristexamen. Sedan måste man arbeta som biträdande jurist på en advokatbyrå under tre år samtidigt som man går en utbildning som består av tre delar. Efter att man har gått utbildningen avlägger man advokatexamen och när man väl har advokattiteln kan man starta sin egen advokatbyrå eller gå in som delägare i en advokatbyrå.

Något som sätter sin prägel på samtalet med Ediba är stoltheten över sin bakgrund.

– När jag presenterar mig och säger att mitt namn är Ediba Gerges får jag ofta frågan ”var kommer du ifrån?”. ”Jag är syrian!” svarar jag då stolt.

Hon har även varit engagerad i föreningslivet där hon tidigare var ordförande för en syriansk (arameisk) studentförening. För henne är identiteten en självklar och viktig del av hennes liv.

– Att vara syrian (aramé) innefattar väldigt mycket. Min kristna tro är A och O för mig. Vår kultur är en stor del av mitt liv och så kommer det alltid att förbli.

Kärnan i hennes slutliga ord till Bahro Suryoyos läsare är vikten av att skaffa sig en utbildning.

– Vi måste växa och synas mer som ett folk. Vi lever i ett land som ger oss möjligheten att få den bästa framtiden, gratis. Vi behöver inte betala tusentals kronor för att få en utbildning här i Sverige. Du utbildar dig inte för någon annans skull, endast du själv kommer ha nytta av din utbildning. Det är viktigt att tänka på framtiden, hur vi vill försörja oss och våra framtida familjer. En utbildning öppnar många dörrar, avslutar Ediba Gerges.