Heroiska syrianska ärkebiskopar nekades visum till Storbritannien

Prins Charles bredvid Syrisk Ortodoxa patriarken Ignatius Aphrem II vid invigningen av St Tomas katedral i London.

Tre Syrisk Ortodoxa ärkebiskopar från Irak och Syrien nekades tillstånd att resa in i Storbritannien, trots att de var inbjudna till London för att bland annat träffa prins Charles och delta vid invigningen av en katedral.

Ärkebiskopen av Mosul Nicodemus Daoud Sharaf, ärkebiskopen av Mor Mattai, Timothius Mousa A. Shamani och ärkebiskopen av Homs och Hama Selwanos, Boutros Alnemeh, nekades visum och inträde till Storbritannien för at närvara vid invigningen av St Tomas Syrisk Ortodoxa katedral i London.

Enligt den kristna hjälporganisationen Barnabas Fund fick ärkebiskoparna höra att det inte fanns plats för dem när de ansökte om visum för att kunna delta i invigningen den 24 november. Organisationens forskningschef Martin Parsons var kritisk mot att de som förföljda kristna från kristendomens vagga får höra det inte finns något utrymme samtidigt som landet välkomnar islamister som förföljer kristna.

Med sitt uttalande hänvisar Parsons till att inrikesministeriet ska ha utfärdat riktlinjer som anger att högt uppsatta medlemmar av Muslimska brödraskapet bör kunna beviljas asyl i Storbritannien trots att organisationen vid upprepade tillfällen har uppmanat till våld mot kristna.

Anledningarna till att ärkebiskoparna ska ha nekats visum är bland annat för att man har ansett att de inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig själva och därmed inte kunna lämna Storbritannien, och även att de inte gör undantag för någon för att bevilja visum till någon från Syrien.

Ärkebiskopen av Mosul, Nicodemus Daoud Sharaf, är känd som en av de starkaste rösterna den Syrisk Ortodoxa kyrkan har gällande situationen i Mosul och har mycket högt anseende bland syrianer (araméer) och av politiker runt om i världen.

Ärkebiskopen av Mor Mattai, Timothius Mousa A. Shamani, har blivit känd för att hans kloster har tagit emot många som flytt IS i området.

Ärkebiskopen av Homs och Hama, Selwanos Boutros Alnemeh, kämpar för sin församling i en av de mest ödelagda städerna i Syrien och arbetar hårt för att få hjälp till de behövande. Han ses likt de två andra ärkebiskoparna som nekats visum som en hjälte av många.

Storbrittaniens agerande har väckt starka reaktioner bland syrianer (araméer) och andra kristna i landet. Många finner det förargande att islamister som uppmuntrar till våld mot syrianer (araméer) och andra kristna i Mellanöstern släpps in samtidigt som tre heroiska ärkebiskopar som kämpar för sina församlingarnas överlevnad och räddar liv från folkmord nekas inträde.

Något som är anmärkningsvärt är att Syrisk Ortodoxa kyrkans patriark Ignatius Aphrem II närvarade samtidigt som tre biskopar för den kyrka han är överhvuvud för inte tilläts resa till London, med anledning av att man ansåg att det fanns en risk att de inte skulle lämna landet. Att de i närvaro av sin patriark skulle överge sina församlingar när de behövs där som mest ses som otänkbart och förolämpande.

– De är män som har akuta pastorala ansvar i kristna områden som nu befrias från IS. Därför kan vi inte förstå varför Storbritannien behandlar kristna på detta sätt, sade Storbritanniens Syrisk Ortodoxa Ärkebiskop Athanasius Toma Dawod i en kommentar till Daily Express.