Iraks konstitution exkluderar syrianer – WCA, biskopar och patriark kräver ändring

I Iraks konstitution har de syrianska (arameiska) urinvånarna lämnats utanför som en av landets erkända folkgrupper. Detta har skapat ilskna reaktioner och oro bland Iraks syrianer (araméer) och såväl World Council of Arameans (Syriacs) (“WCA”), Iraks Syrisk- Ortodoxa och katolska biskopar och den kaldeiska kyrkans patriark vädjar till den irakiska statsmakten att ändra detta.

Iraks syrianer (araméer) uttrycker en djup oro över att de inte erkänns i som ett distinkt etno-religiös grupp i landets konstitution, samt över deras osäkra framtid i sitt hemland i Nineve slätten som snart kan återtas ISIS. Till skillnad från andra grupper i Irak som turkmener, kaldéer och assyrier, nämns inte syrianer i artikel 125 i konstitutionen. De kan därför tvingas att identifiera sig med en av dessa identiteter eller den arabiska, och därmed anta en identitet som är främmande för dem på de ID-kort som måste utfärdas. Detta har enligt World Council of Arameans (Syriacs) (“WCA”) orsakat allvarlig oro och ilskna reaktioner bland de hundratusentals av Iraks syrianer (araméer) i och utanför Irak som vägrar att identifiera sig som något annat än syrianer eller araméer.

World Council of Arameans (Syriacs) (“WCA”) behandlar frågan i ett brev som har skickats av WCA till irakiska regeringstjänstemän och media. WCA och dess medlemsförbund skickade också brev till Iraks ambassadörer i Europa, USA och Australien där de ber dessa att dela med Bagdad och dignitärer som ansvarar för konstitutionella ändringar samtidigt som de begär möten för att ytterligare klargöra frågan och den osäkra framtiden Iraks syrianska (arameiska) kristna går mot i ett Irak efter ISIS, med tanke på att Nineve slätten kan återerövras inom en snar framtid.

Kaldeiska patriarken Louis Sako har även han idag uttryckt sitt stöd skriftligt där han stödjer ett konstitutionellt erkännande av syrisk ortodoxa/katoliker i Irak och deras rätt att identifiera sig som detta i ID-kort, vilket går att läsa på arabiska på patriarkatets hemsida. De syrisk-ortodoxa och katolska ärkebiskoparna av Irak skrev också ett brev i ämnet 21 oktober 2015 som kan läsas översatt till engelska här.

Nedan följer brevet som WCA har skrivit översatt till svenska tillsammans med en video med samma budskap från WCAs ordförande och vice ordförande i Arameiska riksförbundet i Nederländerna på engelska och arabiska.

”Å Iraks inhemska arameiska (syrianska) folks vägnar uttrycker vi vår uppriktiga tacksamhet till de irakiska lagstiftarna för att de inkluderat vårt arameiska modersmål i artikel 4 i konstitutionen som ”syriska.” Fram till idag, är Irak det enda land som kan stoltsera med att officiellt erkänna vårt språk och se till våra konstitutionella språkliga rättigheter.

Det är också positivt att artikel 125 i konstitutionen garanterar ”administrativa, politiska, kulturella och pedagogiska rättigheter till olika nationaliteter.” Till skillnad från andra grupper, nämns inte Iraks syrianska urbefolkning här. Därför vädjar vi till ers excellenser och ber om ert stöd för att ändra denna artikel.

Den 21 oktober 2015 begärde tre Syrisk Ortodoxa biskopar och en Syrisk Katolsk biskop av er i en gemensam skrivelse (se bifogad) att inkludera syrianer i konstitutionen World Council of Arameans (Syriacs) stöder deras uppmaning för en rättslig ställning och anser att syrianer har rätt att ingå i konstitutionen. Detta är inte bara på grund av historiska, juridiska och demografiska skäl. Det är rättvist och rimligt att konstitutionellt erkänna syrianer som en särskild grupp, vilket är avgörande för att säkra sin identitet och närvaro i sitt hemland.

Eftersom att konstitutionen inte erkänner syrianer, så de har ingen laglig existens, och har inte de rättigheter som anges i artikel 125 och det nuvarande irakiska ID-kortet tvingar dem att anta en identitet som är främmande för dem, såsom den arabiska, turkmeniska, kaldeiska eller assyriska. Uppenbarligen går en sådan kränkning av deras rätt att existera i deras förfäders land stick i stäv med internationell (mänskliga rättigheter) lag, sunt förnuft och själva andan av att erkänna, uppskatta och bevara Iraks rika etno-religiösa mångfald

Den grekisk-talande världen tillämpade begreppet ”syriska” till det arameiska folket och arameiska språket vid slutet av tredje århundradet före Kristus, medan araméerna valde att ta till sig benämningen i sitt arameiska språk sedan slutet av fjärde århundradet. I själva verket är ”syriska/syrianska” fortfarande den benämningen man själv identifierar sig med i de talade och skrivna arameiska dialekterna hos praktiskt taget alla kaldéer, assyrier (nestorianer) och syrianer (ortodoxa och katoliker) i Irak. Mot bakgrund av dessa fakta, så föreslår vi att Artikel 125 ändras till en av följande rekommenderade namn:

  1. ”Kaldéer, syrianer och assyrier”: denna ordning återspeglar deras numeriska närvaro i Irak;
  2. ”Syrianer”: Då detta etniska namn har reducerats till ett religiöst namn, eftersom att det vanligtvis endast används för de Syrisk Ortodoxa och Katolska kan det kanske inte finnas något stöd bland kaldéerna eller assyrierna; eller
  3. Araméer”: den kaldeiska patriarken H.H. Mar Louis Sako föreslog detta historiskt och akademiskt korrekta namn förra året i ett brev, medan de syrisk-ortodoxa och katolska biskoparna i en gemensam skrivelse hävdar ett arameiskt arv för dessa tre grupper. Tillsammans utgör de majoriteten av Iraks kristna.

Slutligen, tackar vi er och alla irakiska trupper för de nya framgångarna i återta städer och byar från ISIS. Vi ber och hoppas att hela Mosul-provinsen snart kommer att återerövras. World Council of Arameans (Syriacs) ser fram emot att samarbeta med den irakiska regeringen för att hjälpa de tiotusentals arameiska familjer att återvända till sina förlorade hem i Mosul och Sinjar, och att hjälpa dem att åter bygga upp sina liv i sina förfäders land.

Vi tackar på förhand för er förståelse, stöd och samarbete, med vänlig hälsning,

Johny Messo
President 
World Council of Arameans (Syriacs)