Palmyra intas återigen av IS

En av Palmyras alla pelare med arameisk skrift. Här omnämns drottning Zenobias far Julius Aurelius Zenobius.

Världsarvsstaden Palmyra intogs av Islamiska staten (IS) i maj 2015. De förstörde stora delar av de antika ruinerna innan syriska armén drev de ur området i mars 2016. Igår intog terrorgruppen Palmyra på nytt.

Syriska armén har under de senaste månaderna försökt att få total kontroll över Aleppo, vilket många nu menar visar sig då omplaceringen av trupper har tillåtit IS att återigen inta Palmyra. Regeringen och dess styrkor fortsätter dock med hjälp av Ryssland att strida mot IS i området och menar på att de kommer att göra allt de kan för att se till så att de inte stannar.

IS militanta extremister ska enligt uppgifter gå från dörr till dörr för att hitta människor som är lojala till syriska regeringen och är som känt ohyggligt aggresiva. De propagerar i sina kanaler om hur man dödar Syriska soldater och visar stolt döda terrorister som martyrer. Palmyra ligger nära viktiga oljefält och IS har ett stort intresse av att säkra dessa.

Palmyra har ett mycket stort symboliskt värde för dagens syrianer (araméer) vars förfäder bodde i den anrika staden, där bland annat inristningar på det arameiska språket som talats länge i området är ett bevis på araméernas viktiga roll i Mellanöstern. IS har förutom förstörelsen av anrika historiska föremål ägnat sig åt försäljning av sådana på svarta marknaden, och vissa av dessa är även de av arameiskt ursprung.