FN:s undersökningskommission ber WCA om hjälp

WCA:s president Johny Messo med Undersökningskommissionens om Syriens ordförande Paolo Pinheiro.

Den 21 Juni påbörjade World Council of Arameans (WCA) flera dagars arbete i FN i Geneve. Under rådet för mänskliga rättigheters 32 session så hölls den interaktiva dialogen med undersökningskommission om Syrien, som utreder läget gällande mänskliga rättigheter i landet. Kommissionen erkände att ett folkmord äger rum på yazidier och en av WCA:s huvudfrågor var att lyfta upp att syrianer (araméer) och andra minoriteter är utsatta för precis samma folkmord. Utöver flera medlemsstater mötte man undersökningskommissionens ordförande Paolo Pinheiro för att diskutera frågan.

Samtidigt som WCA säger att de applåderar kommissionens rapport så påpekade flera stater och icke-statliga organisationer (NGOs) att det inte enbart var Yazidier som drabbades av ISIS folkmord. Belgiens Charlotte Vangrunderbeek sade till exempel i sitt anförande att Belgien är särskilt oroade över folkmordet av Da’esh (ISIS) mot Yazidier och andra etniska och religiösa grupper, och Tysklands Frank Jarasch sade att Yazidierna endast är en grupp i regionen och frågade kommissionen om de kan ge mer information om situationen för andra minoriteter i Syrien

Även bland NGOs lyftes det faktum att inte enbart yazidier drabbas fram. Exempelvis European Center for Law and Justice som konstaterade att ISIS begår ett folkmord mot yazidier men samtidigt uppmanade rådet för mänskliga rättigheter att inse att araméer och andra etno religiösa minoriteter också är offer av samma folkmord. Dess direktör Gregor Puppinck, sade att ”de brott som begås av ISIS är en fortsättning på en lokal tradition av förföljelse av minoriteter, däribland 1915 folkmordet på armenier, araméer och greker.”

WCA mötte under dagen ambassadörer och andra representanter för flera medlemsstater för att samtala om folkmordsfrågan under dagen och planerade in ytterligare fler för dagen efter.  De lämnade även ett anförande som betonar att de grymheter som syrianer (araméer) utstår också ska erkännas som folkmord. Efter privata konsultationer med Paulo Pinheiro, ordförande i kommissionen, och hans team, fick WCA:s delegation veta att att de är ytterst villiga att ta emot mer information om de brott mot mänskligheten som ISIS utsätter syrianer (araméer) för. Pinheiro förtydligade dock att de inte förlitar sig på externa rapporter utan enbart bygger sina slutsatser på egna undersökningar och intervjuer. De bad därför WCA:s delegation om hjälp att presentera de för de offer som lidit av ISIS hemska dåd i Syrien.

WCA lovade att fortsätta samarbetet för att ge den oberoende kommissionen all nödvändig information för sina undersökningar, så att folkmordet på yazidier, syrianer (araméer) och andra utsatta etno-religiösa grupper kan identifieras och få det internationella samfundet att agera för dessa utrotningshotade grupper.

Nedan följer WCAs anförande till medlemsstaterna i FNs råd för mänskliga rättigheter och till den oberoende undersökningskommission om Syrien, översatt till svenska:


Syriens urbefolkning, de kristna araméerna ställs likt Yazidier och andra minoriteter inför folkmord av ISIS:

Tack herr president.

Det är rättvist och nödvändigt att Syriens utsatta etniska och religiösa minoriteter har fått bredare uppmärksamhet 2016. Detta blev tydligt när överväldigande bevis övertygad folkmordsforskare, parlamenten i EU och Europarådet, det amerikanska representanthuset, Storbritanniens underhus och världens ledare att entydigt erkänna att ISIS är skyldig till folkmord på Yazidier, kristna (framför allt araméerna) och andra utsatta minoriteter.

Medlemsstaterna måste nu anamma ett gemensamt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att straffa och förhindra detta pågående folkmord, brott mot mänskligheten och brott mot krigslagar som borde skydda civilbefolkningen från avsiktliga våldshandlingar.

Därför uppmanar vi undersökningskommission om Syrien, rådet för mänskliga rättigheter och FN:s säkerhetsråd att anta en balanserad resolution om situationen i Syrien genom att erkänna att ISIS också åtagit sig ett folkmord mot Syriens inhemska arameiska befolkning på lika villkor som andra etniska och religiösa minoriteter. Den senaste tidens händelser bekräftar återigen den särskilda avsikten med förstörelsen av denna distinkta etniska, religiösa och lingvistiska grupp.

Senast i söndagen sprängde till exempel en terrorist sig själv i staden Qamishli i ett misslyckat försök att mörda den Syrisk Ortodoxa patriarken och hundratals oskyldiga araméer. Han dödade två araméer och skadade fem andra. Denna förhindrade attack var planerad att äga rum efter en pingstfest och under en minnesstund av det ännu inte erkända osmanska folkmordet under första världskriget, då 70% av det arameiska folket utrotades från sitt historiska hemland i samma region som Qamishli, som grundades 1926 av araméer och där deras existens idag också hotas av kurdiska YPG styrkor.

Världssamfundet måste vidta omedelbara åtgärder för att skydda den snabbt försvinnande etniska, religiösa och språkliga mosaiken i Mellanöstern. Humanitär hjälp och utvecklingsstöd till de försummade minoriteter bör vara inte vara att överväga, det bör vara en skyldighet.

Tillgodoses inte det brådskande behovet av omedelbara åtgärder i dag kommer det imorgon att vara för sent.

Tack herr president.