Halef till Wallström: Vad gör du för de kidnappade?

Robert Halef (KD) frågar i en skriftlig fråga i riksdagen utrikesministern hur hon tänker arbeta för de kidnappade i Hasakah-provinsen. Han för även fram åsikter om hur världssamfundet bör agera.

Den rådande situationen som Robert Halef (KD) benämner som en mänsklig katastrof har blivit ännu mer orosam för syrianer (araméer) sedan Hasakah-provinsen intagits av IS. Han anser att Sverige tillsammans med FN, EU och framför allt Arabförbundet bör agera och ta sitt ansvar med att hjälpa till att skapa fred och frihet i landet.

Riksdagsledamoten beskriver i sin skriftliga fråga hur han inte ser något slut på barbari, brutalt våld och övergrepp i Syrien. Han anser att man måste omsätta prat om solidaritet i praktisk handling och visa handlingskraft i kampen mot intolerans och massmord på oskyldiga människor.

Han beskriver även sin djupa oro för syrianerna och de andra kristna minoriteterna som han beskriver som fångar i sitt eget hemland, utan demokratiska mänskliga fri- och rättigheter. När han i frågan nämner händelserna så skriver han följande:

”I går kidnappades enligt uppgifter över 100 kristna kvinnor, barn och äldre. Ett tiotal kristna ungdomar som vaktade hus och hem har blivit brutalt mördade. De kidnappade är nu fångar hos Islamiska staten. Befrias de inte löper de stor risk att mördas. FN, EU och Arabförbundet bör omedelbart fördöma IS och sätta press på Qatar, som står i nära förbindelse med IS, att hjälpa till med frisläppandet av de kidnappade kristna. Det är också angeläget att FN och EU agerar så att Turkiet öppnar sin gräns mot Syrien. Det behövs korridorer för humanitära stödinsatser till de drabbade flyktingarna i norra Syrien. FN, EU och Arabförbundet bör agera mer aktivt tillsammans med de 62 länder som bekämpar IS i Syrien och Irak för att stoppa organisationen och slå ut den militärt.”

Robert Halef (KD) avslutar sin skrivelse med att fråga på vilket sätt utrikesministern tänker arbeta i Sverige och i internationella sammanhang för att de kidnappade kristna ska kunna friges från IS oskadda.

Frågan lämnades in den 24 Februari och Bahro Suryoyo kommer att publicera utrikesministerns svar så fort frågan besvarats.