Säkerhetsrådet diskuterar ISIS förföljelse av minoriteter

Under fredagen kommer FN:s säkerhetsråd att ha ett viktigt och historiskt möte. De har tagit emot ett brev av World Council of Arameans om ämnet och bjudit in kaldeiske patriarken Louis Raphael I Sako att tala

Tidigare denna månad kallade Frankrike till mötet där ISIS förföljelse av minoriteter i mellanöstern är temat. Det är första gången någonsin som säkerhetsrådet kommer att diskutera  jihadisters förföljelse av minoriteter. Inbjuden är den kaldeiske patriarken Louis Raphael I Sako för att tala om hur de kristna i området lider och står inför en utrotning. Oerhört många syrianer (araméer) och andra kristna grupper är på flykt från sina hem i mellanöstern och detta var något som belystes i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 13 mars.

Ryssland, Libanon och Vatikanstaten skrev tillsammans en deklaration som undertecknades av 65 medlemsstater. Det var en vädjan till världssamfundet att stödja alla etniska och religiösa folkgrupper med rötter i mellanöstern. Särskild vikt lades vid att dessa grupper hotas av islamister och områdets kristna är på väg att utrotas. Vatikanstatens ambassadör till FN, ärkebiskop Silvano Tomasi yttryckte även att det var nödvändigt för omvärlden att med väpnad kraft slå tillbaks mot terroristerna i större skala än tidigare för befolkningens bästa. Sverige var ett av länderna som inte skrev under deklarationen.

FN:s säkerhetsråd har även tagit emot ett brev från World Council of Arameans med rekommendationer rörande situationen som råder.