Stort gehör för syrianska frågor i EU-parlamentet

På bilden syns Simon Tawaifi, Luc Atas, Habib Dilmac och Lars Adaktusson.

Onsdagen 1 mars träffade en delegation från World Council of Arameans (WCA) Lars Adaktusson och andra framstående EU-parlamentariker. Flera viktiga frågor diskuterades och man tog stora steg framåt för en större närvaro för det syrianska (arameiska) folket i Bryssel.

Delegationen som representerade WCA i Europaparlamentet utgjordes av Habib Dilmac, ordförande för Syrianska riksförbundet I Sverige, Luc Atas, ansvarig för externa relationer för Arameiska riksförbundet i Belgien och Simon Tawaifi, praktikant för WCA.

Delegationen hade flera viktiga frågor på agendan varav en var att syrianer (araméer) ska ha rätt till självbestämmande, också kallat autonomi. EU parlamentet har tagit upp frågan och även beslutat att man ska verka för att det ska bli verklighet för de kristna minoriteterna i Irak. Delegationen diskuterade frågan med bland andra Lars Adaktusson som har varit drivande i frågan.

– Vi är nöjda och tacksamma för det gehör vi fick i diskussionerna och Lars lyfte upp hur viktiga de ansåg att våra syrianska organisationer är för utvecklingen i området eftersom att vi både har goda relationer med alla de kristna församlingarna i området och för att vi som folkgrupp är intressenter i vad som förhoppningsvis blir en hållbar lösning, sade Habib Dilmac om ämnet.

Rätten till autonomi är något som kommer att diskuteras ytterligare i en konferens som var på delegationens och EU-parlamentarikernas agenda i mötet.

– Konferensen kommer att hållas under våren och både vi och de ansåg att det är av stor vikt att WCA finns representerade där. Ämnet kommer att vara hur de kristna kan enas för att arbeta för t.ex autonomin och hur man steg för steg kan jobba för en god framtid för de kristna i området, fortsatte Habib.

En annan viktig fråga som varit aktuell under en längre period och som ses som allvarlig av syrianer (araméer) i just Irak och som WCA och dess medlemsorganisationer arbetar med är att den irakiska konstitutionen exkluderar den syrianska (arameiska) identiteten. De närvarande EU-parlamentarikerna tog till sig och förstod problematiken och sade att de kommer att göra det de kan för att frågan ska lyftas upp ännu mer.

Lars Adaktusson berättade även för delegationen att han leder arbetet gentemot FN med mål att få de att erkänna att ett folkmord äger rum på syrianer (araméer) och alla andra kristna minoriteter i Syrien och Irak. FNs utredningskommission för mänskliga rättigheter i Syrien har tidigare erkänt att ett folkmord äger rum på Yezidier och öppnat för att undersöka de kristnas situation ytterligare med hjälp av WCA.

WCA har med delegationens arbete tagit steg mot en större närvaro i EU-parlamentet och är nöjda med arbetets resultat.

– Vi satt med drivna och kompetenta parlamentariker och fick verkligen fram det som vi ville ha sagt, men viktigast av allt var att vi kom överens om konkreta steg som vi ska arbeta efter för att skapa en bättre framtid. Vissa av frågorna vi diskuterade och fick gehör för är så pass allvarliga för vårt folks överlevnad att det var oerhört viktigt att de i sin position hjälper oss att arbeta med dem. När vissa saker sedan har fallit på sin plats så kommer det att vara historiskt får vårt folk och ge bättre förutsättningar att jobba politiskt och för våra rättigheter, avslutade Habib.