WCA kräver att syrianer ska inkluderas i fredssamtal i FN

Tisdagen den 14 mars 2017 deltog World Council of Arameans (WCA) i den 34: e sessionen i rådet för mänskliga rättigheter. De lämnade ett muntligt anförande under ett panelmöte på hög nivå gällande Syrien och senare igen under den interaktiva dialogen med undersökningskommissionen om Syrien. Å WCAs vägnar talade delegaten Jacob Harman om de grymheter som drabbar Syriens syrianer (araméer). Vidare påpekade han vikten av att inkludera alla grupper och parter i Syrien, bland de syrianerna (araméerna), i fredssamtalen för att säkerställa dess framgång.

Anförandet går att läsa här nedan översatt till svenska:

”Vi uppmanar alla inblandade parter att enas för att prioritera ett besgrande av ISIS och andra terroristgrupper i Syrien och Irak. Endast då kan fred och säkerhet återfås och insatserna för att åter bygga upp våra förstörda hemländer och samhällen kan då äntligen påbörjas.

Vi påminner samtliga medlemsstater om att be säkerhetsrådet att erkänna folkmordet som begås av ISIS mot utsatta minoritetsgrupper som araméerna och yezidierna, som även har drivits hur sina förfäders mark av flertalet beväpnade grupper i regionen. Detta inkluderar Aleppo, där två av våra högsta religiösa ledare kidnappades och fortfarande saknas sedan den 22 april 2013, samt nordöstra Syrien.

På sin ursprungsbefolknings bekostnad har de de kurdiska YPG styrkorna fortfarande målet att förvandla detta område till en autonom region som kallas västra Kurdistan eller Rojava på kurdiska. Det finns ett antal underrapporterade fall av systematiska angrepp mot araméerna och sådana kränkningar av deras mänskliga rättigheter har tvingat tusentals av dem att söka skydd hos släktingar i Europa. Genom att fortsätta sträva efter sina nationalistiska mål, även genom Syrian Demokratic Forces som dominerar, har YPG provocerat fram reaktioner från statliga och icke-statliga aktörer, vilket sätter överlevnaden för de hotade urinvånarna i fara.

Vi betonar att ingen varaktig fred kan existera med pågående våld i vissa delar av Syrien. Inte heller kan en ny konstitution eller en försonande process lyckas utan inkluderandet av alla stridande parter och utsatta grupper. I synnerhet uteslutande av de senare är oacceptabelt och ett hinder för att uppnå en hållbar fred.

Om vi ​​vill bevara Syriens ofta prisade etno-religiösa mosaik måste dess etno-religiösa gruppers röster få höras så att de kan överleva i sitt hemland.

Därför krävs det för Syriens arameiska ursprungsbefolknings överlevnad att de får ett konstitutionellt erkännande, inkluderas i fredssamtalen i Astana och Genève, och tillåts delta i det civila samhället och regeringen på både nationell och lokal nivå.”

Anförandet i sitt engelska originalutförande går att läsa här, och det går även att se när anförandet levererades på FNs webTV här på plats 63.