WCA:s delegation mötte Turkiets vice premiärminister i FN

Turkiets vice premiärminister Bülent Arinc

Efter World Council of Arameans (WCA) seminarium den 26 januari närvarade delegationen i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 27 januari där den turkiska statens arbete för mänskliga rättigheter utvärderades

Under utvärderingen av Turkiet fick medlemsstaterna möjligheten att ge ett minutlångt anförande med rekommendationer till Turkiet och statens arbete med mänskliga rättigheter. Ett tema som diskuterades under WCA:s seminarium dagen innan och som återkom under Turkiets utvärdering var att konfiskerad egendom bör återlämnas till de som innehar laglig rätt till egendomen, vilket inte sällan är minoritetsfolk i landet. Detta betonade Armenien starkt i sitt anförande och är något WCA och det syrianska (arameiska) folket i allmänhet kämpar för. Länder som Italien, Danmark och fler med dem betonade även att Turkiet bör värna om sina minoriteters rättigheter i allmänhet.

Under slutet av dagen fick WCA:s president Johny Messo, trots att det var många som ville prata med den turkiska delegationen, möjligheten att samtala med Turkiets vice premiärminister Bülent Arinc angående syrianernas (araméernas) situation i landet. Vice premiärministern fick dessutom WCA:s dokument med krav på den turkiska staten för att förbättra den rådande situationen i landet för det syrianska (arameiska) folket. Dokumentet lämnades även till andra högt uppsatta personer i den turkiska delegationen som arbetar under utrikesministern.

Bülent Arinc talade upprepade gånger om det syrianska (arameiska) folket och använde folkgruppen som exempel för framsteg som han och regeringen ansåg att man gjort när det gäller minoriteters rättigheter och man fastslog, tvärt emot vad de allra flesta syrianer (araméer) känner, att man behandlar alla medborgare likadant i landet. Han och delegationen kommenterade dock inte Seyfo när frågan om folkmordet lyftes upp av Armenien.

I WCA:s delegation fanns även två representanter från Sverige, Nathalie Korkis som representerade Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet och Jacob Harman från Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF). Nathalie som var nöjd över det delegationen åstadkommit under dagarna uttryckte sin syn på vikten av WCA:s närvaro i FN:

”Det är otroligt intressant och lärorikt att se WCA:s arbete på nära håll och få möjlighet att observera de politiska interaktionerna mellan olika stater och organisationer. Samtliga parter är i FN för att ge sin ståndpunkt och kämpa för sitt självintresse. Därav är det viktigt att även vi araméer finns representerade genom WCA, som jobbar hårt för vårt arameiska folk och lyfter vår röst för omvärlden”, sade Nathalie.